Štátny fond rozvoja bývania podporí výstavbu nájomného bývania v nerozvinutých okresoch

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) podporí v roku 2018 výstavbu nájomného bývania v najmenej rozvinutých okresoch na Slovensku úverom s výškou úroku 0 %. TASR o tom informoval generálny riaditeľ fondu Juraj Kurňavka. O podporu sa môžu uchádzať aj žiadatelia v okresoch s nízkou mierou nezamestnanosti po splnení podmienok.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov uverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, k októbru 2017 ich bolo 15. Štátny fond úveruje obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti pre žiadateľov, ktorými sú obce, samosprávne kraje a právnické osoby.

Najžiadanejším benefitom pre Čechov aj Slovákov je príspevok na bývanie

„V roku 2018 má byť na obstaranie nájomného bytu bez dotácie od rezortu dopravy a výstavby, teda na 100-% financovanie od ŠFRB, vyčlenených 25 miliónov eur,“ uviedol generálny riaditeľ. Na výstavbu spolufinancovanú štátom, to znamená dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, má ŠFRB rozpočtovaných 72,60 milióna eur.

Ak sa rozhodnú byty postaviť právnické osoby, v rozpočte fondu má byť na to určených 30 miliónov eur. Pre budúci rok je to spolu 127,60 milióna eur, v roku 2017 ŠFRB uspokojil všetkých žiadateľov, ktorí spĺňali podmienku na pridelenie úveru pre obstaranie nájomného bytu a poskytol tak úvery na obstaranie 1760 nájomných bytov v sume 50,423 milióna eur.

Slovákov najviac zaťažujú náklady na bývanie

Inú možnosť podpory obstarania nájomného bývania, 100-% prefinancovania zo strany ŠFRB, má žiadateľ, ktorý rok pred podaním žiadosti mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 percent nájomných bytov v jeho vlastníctve. Stavba musí byť v obci, ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti, v katastri ktorej sa realizujú priemyselné parky alebo významná investícia.

Podľa informácií ŠFRB v roku 2016 dostalo úver na obstaranie nájomného bytu celkovo 75 obcí a 17 miest, v roku 2017 to bolo 77 obcí a 19 miest.

Môže vás zaujímať

ZSSK Cargo pociťuje recesiu v hutníckom priemysle, rokuje s odbormi