Jednou vetou

Stavebná produkcia v apríli klesla najviac za posledné tri roky

Ilustračné foto, archív

TASR

Výkony odvetvia v štvrtom mesiaci tohto roka dosiahli objem 375,3 mil. eur, po zohľadnení sezónnych vplyvov boli oproti marcu nižšie o 10 %. Stavebná produkcia za štyri mesiace 2020 sa medziročne znížila o 2,1 % na 1,431 mld. eur.

Stavebná produkcia v apríli tohto roka klesla najviac za posledné tri roky, medziročne sa prepadla o 13,7 %. Výkony odvetvia v štvrtom mesiaci dosiahli objem 375,3 mil. eur, po zohľadnení sezónnych vplyvov boli oproti marcu nižšie o 10 %.

Informoval o tom v stredu Štatistický úrad SR (ŠÚ) s tým, že produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v apríli znížila o 14,5 % na 351,3 mil. eur. Práce na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, klesli o 13,4 % na 253 mil. eur (v tuzemskej produkcii tvorila 72 %) a na opravách a údržbe o 17,2 % na 85,4 mil. eur.

Smutné čísla

„Nepriaznivý vývoj sa z hľadiska výrobného zamerania prejavil na výraznom poklese prác na inžinierskych stavbách o 21,4 % (na 112,4 mil. eur) a na výstavbe na budovách o 10,8 % (na 238,9 mil. eur). V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 68 %, práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 32 % produkcie,“ uviedol ŠÚ. „Rast si v apríli udržala len produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, aj keď len mierny o 0,1 % (na 23,9 mil. eur). Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 6,4 %,“ dodali štatistici.

Štatistika nepustí

Stavebná produkcia za štyri mesiace 2020 medziročne klesla o 2,1 % na 1,431 mld. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku sa znížila o 3,7 % na 1,325 mld. eur. „Znížil sa objem stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 3,7 % na 932,5 mil. eur a na opravách a údržbe o 4,6 % na 352 mil. eur,“ dodal ŠÚ. Produkcia v zahraničí od januára do apríla medziročne vzrástla o 22,9 % na 105,5 mil. eur, na celkovom objeme výkonov stavebníctva mala podiel 7,4 %.

Produkcia v stavebníctve v roku 2019 dosiahla objem 5,826 mld. eur a medziročne klesla o 3,3 %. Tuzemská produkcia predstavovala 5,480 mld. eur pri poklese o 4,5 %. V rámci nej sa práce na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, znížili o 6,8 % na 3,868 mld. eur a práce na opravách a údržbe klesli o 2 % na 1,446 mld. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby znížil o 1,7 p. b. na 70,6 %, podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 26,4 %. Produkcia v zahraničí sa zvýšila o 19,5 % na 345,9 mil. eur a na celkovej produkcii mala podiel 5,9 %.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie