Jednou vetou

Štrnásty plat vyplatený v decembi bude oslobodený od platenia poistného

Ilustračná foto

Foto: Pixabay

Od 1. septembra 2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a 14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu.

Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého zamestnávateľa.

„Podmienkou tohto oslobodenia je, že 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu), súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného kalendárneho roka vyplatený aj 13. plat. Upozorňujeme, že z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 zamestnanec a zamestnávateľ majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie,“ informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Legislatívna rada vlády odobrila Kalavskej pôvodný návrh reformy nemocníc

Úľava v prípade 13. platu bude v júni 2021. Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 13. plat najviac do výšky 500 eur, vyplatený v júni 2021 od každého zamestnávateľa. Podmienkou tohto oslobodenia však je, že 13. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške 500 eur a súčasne pracovnoprávny alebo štátnozamestnanecký vzťah zamestnanca u zamestnávateľa bude trvať k 30. aprílu 2021 nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie