Jednou vetou

Študenti ekonomických smerov získajú praktické skúsenosti

Ilustračný obrázok

foto: TASR

Prepojiť štúdium s praxou bude odteraz jednoduchšie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Študentom týchto univerzít k tomu pomôžu nové počítačové cvičebne a na bratislavskej univerzite aj predmet zameraný na biznis simulácie.

Najčastejšie vyplácanou úrazovou dávkou bola vlani úrazová renta

Otvorenie špecializovaných učební prebehlo v uplynulých dňoch. Nové priestory, moderné počítačové vybavenie a predmet, ktorý sa tu bude vyučovať, budú zamerané na odovzdávanie profesionálnych skúseností odborníkov z oblasti auditu a účtovníctva.

„Vážime si, že spoločnosť Deloitte spojila svoju značku s našou fakultou a je ochotná odovzdávať študentom a pedagógom skúsenosti, ktoré má v oblasti auditu, poradenstva a účtovníctva. Okrem inovácie priestorov sú v pláne aj pravidelné prednášky a Audit Akadémie, počas ktorých si vybraná skupina najlepších študentov prejde s odborníkmi spoločnosti celým procesom auditu. Je to neoceniteľná skúsenosť priamo v praxi pre študenta študijného programu účtovníctvo alebo ekonomika podniku,“ uviedla Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Moderné elektronické a automatizované účtovníctvo vyžaduje od študentov rozvíjanie analytického myslenia a informačnú gramotnosť, preto je dôležité, aby pri výučbe v čo najväčšej miere využívali najnovšie technológie.

Medzinárodní investori vítajú výsledok prezidentských volieb

„Využitie informačných technológií ponúka priestor pre rozvoj tvorivosti, logického myslenia a tímovej práce, ponúka priestor projektom a aktivitám, v ktorých sa informačné technológie používajú. Spolupráca so spoločnosťou Deloitte a vybavenie novej počítačovej učebne umožňuje pri výučbe účtovníctva využívať nové formy výučby, formy komunikácie, technológie a nové formy kooperácie, a to nielen v triede a na univerzite, ale v celom digitálnom priestore,“ vysvetlil vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva EU v Bratislave Miloš Tumpach.

Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti, vyjadril presvedčenie, že aj vďaka tejto podpore sa podarí prilákať viac mladých ľudí do oblasti účtovníctva a auditu.

Na oboch univerzitách sa odborníci spoločnosti podelia o svoje vedomosti a skúsenosti so študentmi vo forme hosťovaných prednášok, celého vyučovacieho predmetu, alebo mentorovaní pri písaní diplomových prác.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie