Jednou vetou

Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia

Študenti pred budovou UK na Šafárikovom námestí

Foto: Ilustračné/SITA

Ak absolvent školy zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie.

Študenti nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť ukončenie štúdia. „Študent nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti ani v období medzi ukončením štúdia na strednej škole a začiatkom štúdia na vysokej škole, ani medzi jednotlivými stupňami vysokoškolského štúdia, resp. doktorandského štúdia,“ informovala Sociálna poisťovňa v tlačovej správe.

Žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie. Z dôvodu začiatku, ukončenia, prípadne prerušenia štúdia teda nemusí ani platiť poistné. Výnimkou je len poberateľ sirotského dôchodku, ktorý študuje v zahraničí alebo na Slovensku, a táto škola neposkytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ak absolvent školy zostane po ukončení štúdia nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto totiž za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Takýto absolvent však má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie.

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia závisia od toho, v akej životnej situácii sa ocitne. Ak sa zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť jeho zamestnávateľ. Ak začne podnikať, jeho povinnosti budú závisieť od dosiahnutých príjmov z podnikania v nasledujúcom kalendárnom roku podľa daňového priznania, tak ako je to u všetkých ostatných živnostníkov a SZČO. Ak teda začne študent podnikať v tomto roku, sociálne poistenie ešte platiť nebude, daňové priznanie totiž podá daňovému úradu až v roku 2021 za rok 2020. Na základe neho mu potom Sociálna poisťovňa určí, či mu v roku 2021 vznikne povinnosť platiť poistné a v akej výške, čo mu aj písomne oznámi.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie