Jednou vetou

Súčasné bankrotové pravidlá sú brzdou, tvrdí právnik

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Pre nemajetných dlžníkov je podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR finančne najdostupnejšou pomocou Centrum právnej pomoci (CPP). Odborníci v pobočkách centra pomáhajú bezplatnými konzultáciami, týkajúcimi sa osobného bankrotu.

Právnou úpravou zákona o konkurze a reštrukturalizácii z roku 2017 sa stalo vyhlásenie osobného bankrotu pre bežných ľudí dostupnejšie. Za dva roky vyhlásilo osobný bankrot viac ako 21.000 Slovákov.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali vlani zmiešané fondy

Rezort pripomína, že v súvislosti s neschopnosťou splácať svoje záväzky sa mnohí Slováci dostali do exekučných konaní. Nová legislatíva zabezpečila lepšiu dostupnosť možnosti osobného bankrotu. „Pôvodná právna úprava síce umožňovala vyhlásiť konkurz každému, ale dovoliť si to mohli dlžníci, ktorí patrili skôr do strednej vrstvy. My sme chceli dať druhú šancu aj osobám, ktoré nemali finančné prostriedky na poplatky spojené s vyhlásením konkurzu,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR Martin Maliar.

Nemajetným dlžníkom s procesom oddlženia pomáha Centrum právnej pomoci. V uplynulých dvoch rokoch podalo na súdy 22.323 návrhov na vyhlásenie konkurzu a viedlo 303 konaní o oddlžení formou splátkového kalendára.

Podľa Richarda Földeša, riaditeľa odboru právnych služieb Slovenskej sporiteľne, je sporiteľňa jeden z najväčších poskytovateľov úverov a systém osobných bankrotov sa jej bytostne dotýka. Na základe doterajších skúseností je k súčasnosti platnému systému viacero zásadných pripomienok.

Poslanci Smeru-SD chcú zefektívniť správne konania na Úrade jadrového dozoru SR

Ako uviedol, pre vymožiteľnosť práva predstavujú slovenské bankrotové pravidlá funkčnú brzdu. Reálne bránia vymožiteľnosti práva, systém je zneužiteľný, zásadným spôsobom poškodzuje veriteľov a podporuje a nabáda k neplateniu dlhov a k páchaniu podvodov.

Oddlženie, zdôrazňuje Földeš, by malo byť zásluhové. Dlhy sa predsa majú plniť a oddlžiť by sa mal iba ten, kto to skutočne potrebuje, a to tak, že si oddlženie zaslúži, t. j. musí vyvinúť úsilie a zaplatiť rozumnú cenu zo svojho majetku a budúcich príjmov.

Dnes sa môže dlžník oddlžiť bez toho, aby zaplatil hoci len jeden eurocent, a to bez ohľadu na to, či na to má, alebo nemá, to nikto neskúma. Neexistuje žiadna kontrola, aby sa oddelili tí, ktorí to potrebujú a tí, ktorí nie, aby sa oddelili podvodníci od tých, ktorí k bankrotu pristupujú z objektívnych dôvodov.

Na boj proti obchodovaniu s ľuďmi išlo za tri roky vyše 1,4 milióna eur

„Bankrot je síce prirodzenou súčasťou trhového hospodárstva, trhového prostredia, ale vždy záleží na tom, ako sú nastavené jeho limity. Je zásadný rozdiel v tom, ak sa dlžník musí snažiť a zaslúžiť si oddlženie, oproti tomu, keď nemusí zaplatiť absolútne nič. Dnes na Slovensku neexistujú rozumné limity na oddlžovanie sa. Nie je preto náhodou, že pomer konkurzov a splátkových kalendárov je zdrvujúco v prospech konkurzov,“ uzatvára Földeš.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie