Jednou vetou

Súd určil v konkurze na majetok poisťovne Rapid life už tretieho správcu

Iustračné foto

Foto: TASR

V prípade konkurzu na majetok životnej poisťovne Rapid life košický okresný súd určil už v poradí tretieho správcu podstaty. Podľa stredajšieho oznámenia v Obchodnom vestníku sa ňou stala Jana Závodská, súd zároveň odvolal doterajšieho správcu Martina Morochoviča.

Novej správkyni súd uložil vypracovať a predložiť v lehote desiatich dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok.

Na prihlásenie pohľadávky mali klienti 45 dní

Podľa informácie od hovorkyne Krajského súdu v Košiciach Anny Pančurovej Martin Morochovič požiadal o zbavenie funkcie správcu zo zdravotných dôvodov.

Konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life so sídlom v Košiciach vyhlásil Okresný súd Košice I koncom januára. Klienti poisťovne mali na uplatnenie si svojich pohľadávok 45 dní. V súčasnosti sa spracovávajú prihlášky pohľadávok doručených správcovi podstaty a Okresnému súdu Košice I.

Napriek tomu, že nie je zákonnou povinnosťou konkurzného súdu evidovať jednotlivé prihlášky veriteľov, súd to podľa Pančurovej vykonáva, aby zabezpečil presnú evidenciu všetkých pohľadávok, ktoré si veritelia úpadcu uplatnili na súde. „V základnej prihlasovacej lehote si prihlášku pohľadávky celkovo prihlásilo na súde 7487 veriteľov. Veritelia boli povinní podať prihlášku pohľadávky v jednom vyhotovení spolu s prílohami správcovi a v jednom vyhotovení spolu s prílohami súdu. Rozhodujúcimi pre ďalšie konanie sú prihlášky doručené správcovi podstaty úpadcu,“ informovala TASR hovorkyňa krajského súdu.

Nútená správa od júna 2017

Ako prvú ešte v januári ustanovil súd za správkyňu konkurznej podstaty Danu Husťákovú. Následne ju na jej návrh 9. marca odvolal, miesto nej určil Martina Morochoviča.

Návrh na vyhlásenie konkurzu v poisťovni podala koncom novembra 2017 nútená správkyňa Irena Sopková. „Poškodených je 14.730 fyzických osôb a okolo 50 právnických osôb v celkovej výške 26 miliónov eur,“ vyčíslila v januári pre TASR. Ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pritom bol majetok spoločnosti podľa jej slov nepatrný. Otázne tak je, či sa klienti k nejakým peniazom dostanú.

Nútenú správu v polovici júna 2017 zaviedla v poisťovni Národná banka Slovenska (NBS). Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Nútená správkyňa podala na štatutárov trestné oznámenie. Podľa bývalého vedenia poisťovne bolo vyhlásenie nútenej správy nezákonným postupom a malo tak dôjsť k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie