Dnes je Svetový deň vody

Dnes je Svetový deň vody! V roku 1992 ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Tohtoročnou nosnou témou sú prírodné riešenia problémov s vodou, ktorým čelíme v 21. storočí, keďže poškodené ekosystémy ovplyvňujú kvalitu a kvantitu vody, ktorá je k dispozícii na ľudskú spotrebu. V súčasnosti žijú vo svete bez bezpečnej pitnej vody až 2,1 miliardy ľudí.

Svetový deň vody poukazuje na význam toho najcennejšieho prírodného zdroja na planéte.

Vedeli ste? Zaujímavosti o vode

  • Priemerné WC spotrebuje 8 litrov čistej vody pri jednom spláchnutí
  • Na výrobu kilogramu kávy je potreba až 11 000 litrov vody
  • Na výrobu jedného vydania novín sa bežne minie až 300 litrov vody
  • V niektorých štátoch Afriky a Ázie musí človek prejsť až 3,7 míle, kým sa dostane k najbližším zásobám pitnej vody
  • Na vypestovanie jedného kilogramu ryže „padne“ 5000 litrov vody
  • Na výrobu jedného bavlneného trička sa môže spotrebovať až 2700 litrov vody
  • Slon vypije až 160 litrov vody denne

Koľko vody máme denne vypiť?

Lekári odporúčajú denne vypiť aspoň 1,5 až 2 litre tekutín. V lete aj viac. Najlepšou kontrolou správneho pitného režimu je zafarbenie moču. Svetlá, zlatistá farba je vtedy, keď je dostatočný prijem tekutín. Tmavá až jantárová farba znamená, že príjem tekutín je nedostatočný.

Koľko vody máme vypiť podľa váhy si môžete vypočítať aj na kalkulačke pitného režimu.

koláž: hlavne.sk

Envirorezort pripravil viacero aktivít pre verejnosť

Ministerstvo životného prostredia oslávi Svetový deň vody pracovne. Pokračuje v legislatívnych zmenách, ktoré zvýšia ochranu vody na Slovensku alebo reagujú na fenomén sucha.

„Za posledné mesiace si na rezorte Svetový deň vody pripomíname takmer každý deň. V rezortných i medzirezortných skupinách odborníkov, ktorí pracujú na tom ako zachovať a ochrániť to najcennejšie čo máme,“ uviedol šéf envirorezortu László Sólymos.

Envirorezort tento mesiac ohlásil napríklad práce na zákone o chránených vodohospodárskych oblastiach – Lex Žitný ostrov, ktorý zjednotí postup všetkých rezortov pri ochrane strategických území zabezpečujúcich vodu pre obyvateľov krajiny. Ide o historicky prvý zákon určený výlučne na ochranu desiatich najvzácnejších oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby podzemných vôd na Slovensku.

Hodnota je voda

Vláda 14. marca 2018 schválila aj materiál H₂ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorý obsahuje konkrétne kroky ako bojovať s dôsledkami sucha a nedostatkom vody na Slovensku. Opatrenia sa týkajú hneď niekoľkých oblastí – od vodného hospodárstva, cez opatrenia v sídelnej krajine, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, až po výskum a vzdelávanie v oblasti dôsledkov sucha a nedostatku vody.

zdroj: mzp.sk

Vodný zákon

Do tretice  – minulý týždeň, 15. marca 2018, vstúpila do platnosti aj novela vodného zákona. Prostredníctvom novej legislatívy získalo ministerstvo kompetencie pri dohľade nad agrochémiou v chránených vodohospodárskych oblastiach. Novela posilnila aj ochranu vôd pred dusičnanmi, ktoré sa do životného prostredia dostávajú aj vďaka nesprávnemu zaobchádzaniu s odpadovými vodami v žumpách.

Navštíviť môžete vodné stavby

Slovenský vodohospodársky pozýva na návštevu vodných stavieb. Dni Otvorených dverí budú na vodných stavbách Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec a Môťová, kde budú pripravené komentované prehliadky. Slovenský hydrometeorologický ústav zas otvorí svoje brány pre návštevníkov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Môže vás zaujímať

Značná časť výstavby nákupných centier je naplánovaná do troch rokov