Jednou vetou

SZČO a firmy: Takto je to s platením odvodov za marec a máj

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Ak SZČO a zamestnávatelia už príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za marec, nemusia posielať novú žiadosť k predĺženiu lehoty splatnosti, lehota splatnosti marcového poistného sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra tohto roka.

Niektorí zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu sociálne odvody za marec zaplatiť v predĺženej lehote až do konca tohto roka.

Týka sa to tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Tieto subjekty okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj tohto roka, ktorého splatnosť bude takisto do konca roka 2020.

Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, ktoré nadobudlo účinnosť 22. mája tohto roka. „Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za marec a máj 2020 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa, nie za zamestnanca,“ uviedol v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak SZČO a zamestnávatelia už príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za marec (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť k predĺženiu lehoty splatnosti.

Lehota splatnosti marcového poistného sa im totiž automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra tohto roka. „O tejto skutočnosti ich bude Sociálna poisťovňa ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020,“ tvrdí hovorca poisťovne.

Na webovej stránke Sociálna poisťovňa zároveň zaktualizovala formulár Čestného vyhlásenia pre odklad poistného za marec 2020. „V najbližších dňoch Sociálna poisťovňa zverejní aj formulár Čestného vyhlásenia za máj 2020, o čom bude včas informovať,“ dodal Višváder.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie