Talianska centrálna banka zakázala ING prijímať nových klientov

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Talianska centrálna banka v sobotu (16.3.) oznámila, že zakázala finančnému ústavu ING prijímať nových klientov v Taliansku, pokiaľ nezlepší monitorovanie transakcií.

Toto opatrenie nadväzuje po inšpekcii centrálnej Banca d’Italia v holandskej ING od októbra minulého roka do začiatku roka 2019. Tá ukázala, že talianska pobočka ING neurobila dosť pre to, aby zabránila praniu špinavých peňazí prostredníctvom svojich účtov.

Brexit stihol už zanechať výrazné negatívne stopy na britskej ekonomike

ING zaplatila v septembri minulého roka pokutu vo výške 775 miliónov eur za urovnanie sporu s holandskou prokuratúrou za to, že jej účty v Holandsku boli využívané na kriminálne činy.

Banka uviedla, že nedostatky zistené talianskymi úradmi pre dohľad nasledovali po urovnaní sporu v Holandsku, po ktorom prijala opatrenia na posilnenie kontroly rizík v súlade s predpismi.

„V najbližších dňoch bude ING usilovne pracovať na vyriešení nedostatkov a zistených problémov v Taliansku,“ uviedol veriteľ.

Španielsku ani Európe v súčasnosti nehrozí riziko recesie

ING dodala, že sa zdrží prijímania nových zákazníkov v Taliansku počas ďalších diskusií s Banca d’Italia, ale bude naďalej poskytovať služby existujúcim klientom v krajine.

Môže vás zaujímať

Ján Richter

Aj ľudia v štátnej a verejnej správe musia mať adekvátne odmeňovanie, uviedol Richter