Jednou vetou

Testovanie potravín v EÚ bude jednotné

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS)

Foto: TASR

Riešenie problému dvojakej kvality potravín, ktorý otvorilo Slovensko na celoeurópskej úrovni, naberá jasnejšie kontúry. Európska komisia (EK) predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ. Informoval o tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Jednotná metodika nadväzuje na návrh EK zaradiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky. Pracovalo na nej Spoločné výskumné centrum (JRC) EK s expertmi z členských štátov, spotrebiteľskými organizáciami, maloobchodníkmi a prizvanými výrobcami. Na formulovaní metodiky sa podieľala aj Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

EK očakáva, že členské štáty do konca roka 2018 uskutočnia spoločný porovnávací test potravín, ktorý môže metodiku ešte vyladiť.

Pri nákupe potravín zohráva najdôležitejšiu úlohu kvalita

Výsledky celoeurópskeho testovania by mali dať odpoveď aj na otázku, kedy rozdiely v zložení a senzorických vlastnostiach potravín predávaných pod rovnakou značkou na rôznych trhoch možno považovať za významné. Ide o kľúčový prvok navrhovanej zmeny smernice o nekalých obchodných praktikách, na základe ktorej členské štáty budú môcť za takéto rozdiely postihovať výrobcov.

„Jednotná metodika nám umožní získať oveľa väčší prehľad o rozdieloch vo výrobkoch, ktoré sa snažia tváriť identicky a pritom zavádzajú spotrebiteľov,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). „Kritici už nebudú môcť spochybňovať výsledky našich testov a vyhlasovať, že používame iné metódy ako ostatné členské krajiny.“

Matečná bude zrejme čeliť odvolávaniu

Metodika poskytuje krajinám návod, ako postupovať pri výbere produktov, odbere vzoriek a samotnom testovaní. Výrobcovia potravín, pri ktorých testy preukážu rozdiely, budú musieť príslušným orgánom predložiť vysvetlenie.

Testy až v tretine krajín EÚ vrátane Slovenska odhalili, že na trhu sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie