Trinásty plat dostane koncom roka približne 17 % zamestnancov

Ilustračné foto

foto: TASR

Na koniec roka sa zamestnanci obvykle netešia len kvôli vianočnému či koncoročnému voľnu. Časť z nich má totiž v decembri na výplatnej páske vyššiu sumu ako obvykle. Údaje z portálu Platy.sk ukazujú, že trinásty plat i koncoročné odmeny predstavujú pre zamestnancov výrazné finančné prilepšenie si.

Trinásty plat dostane na konci roka 17 % zamestnancov. Priemerná výška 13. platu Slovákov je podľa Platy.sk 787 eur. Pre zamestnancov predstavuje tento plat navyše obvykle až 79 % základného mesačného hrubého platu. Výška koncoročnej odmeny zamestnanca na konci roka je v priemere 683 eur, pričom ide o 69 % základnej mzdy.

Na 13. plat či koncoročné odmeny siahnu len „vyvolení“. Údaje portálu Platy.sk naznačujú, že väčšina zamestnancov na Slovensku takúto finančnú prémiu k dispozícii nemá. Koncoročné odmeny dostane od zamestnávateľa približne 27 % pracovníkov. Podiel ľudí s nárokom na 13. plat je dokonca ešte nižší. Trinásty plat aj koncoročné odmeny sú považované za finančné zamestnanecké benefity, ktoré poskytujú zamestnávatelia dobrovoľne. Ich výšku posudzujú individuálne. Medzi týmito dvoma benefitmi sú však rozdiely. Trinásty plat je totiž nárokovateľná zložka mzdy, pretože je dohodnutá v pracovnej či kolektívnej zmluve. V nej sa spoločnosť zaväzuje, že ju vyplatí.

Koncoročné odmeny sú vyplácané na základe dobrovoľnosti, často podľa toho, ako sa danému zamestnancovi, či celej firme v danom roku darilo. V prípade, že firma mala za sebou náročné obdobie, zamestnanec nemusí dostať vôbec nič. Nadštandard poskytujú najmä súkromné zahraničné spoločnosti. Údaje z Platy.sk naznačujú, že celoslovenský priemer navyšujú najmä zamestnanci súkromných zahraničných spoločností. Napríklad 13. plat má k dispozícii až 27 % takýchto pracovníkov, pričom priemerná výška tohto zamestnaneckého benefitu predstavuje až 1114 eur v hrubom.

Výška 13. platu najviac poteší zamestnancov v sektore informácie a komunikácia. Priemerná výška 1076 eur v hrubom predstavuje až 86 % ich priemerného základného zárobku. Hneď na druhom mieste sú finančné a poisťovacie služby, ktorých zamestnanci majú priemerný trinásty plat vo výške 918 eur v hrubom. Títo zamestnanci majú zároveň najvyššie koncoročné odmeny, ktorých priemerná výška predstavuje až 1106 eur v hrubom. Táto finančná odmena dokonca prevyšuje aj ich priemerný základný plat. Medzi odvetvia, v ktorých zamestnanci dostávajú najvyššie finančné vylepšenia na konci roka, patria tiež nehnuteľnosti a stavebníctvo, priemyselná výroba, dodávka elektriny, plynu, odpadové hospodárstvo, či vedecké a technické činnosti.

Môže vás zaujímať

KOZ SR a lídri PS-Spolu rokovali o opatreniach pre férové Slovensko