Jednou vetou

Trump má do apríla rozhodnúť o obmedzení ocele a hliníka

Americký prezident Donald Trump.

Foto: TASR/AP

Minister hospodárstva Spojených štátov Wilbur Ross uverejnil v piatok (16.2.) analýzu ministerstva, podľa ktorej je krajina ohrozená nadmerným dovozom ocele a hliníka. Prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa v nej navrhuje, aby na import oboch komodít zaviedol clo, prípadne dovozné kvóty.

Prezident má do apríla rozhodnúť, či bude návrhy obsiahnuté v analýze akceptovať a v akom rozsahu. Dostal na výber niekoľko možností. Na dovoz ocele môže zaviesť všeobecné 24-% ochranné clo alebo ho stanoviť na 53 % pre 12 krajín, medzi ktorými budú aj Brazília, Čína, India, Turecko a Vietnam. Ostatným doterajším exportérom by určil dovozné kvóty 63 % z úrovne dosiahnutej v minulom roku.

Tým by sa vytvoril priestor, aby sa podiel americkej produkcie ocele na jej domácej spotrebe zvýšil z doterajších 73 % na 80 %.

V záveroch analýzy ministerstva sa konštatuje, že iba taký rozsah vlastnej produkcie zabezpečí americkému oceliarstvu dlhodobé prežitie. Americká vláda chce dosiahnuť, aby sa tieto opatrenia nedali obchádzať.

EÚ na päť rokov uložila antidumpingové clá na nehrdzavejúcu oceľ z Číny

Závery analýzy sú však najviac zamerané proti Číne. Peking nesie najväčšiu zodpovednosť za to, že sa prebytok oceliarskych kapacít vo svete dramaticky zvýšil. Čína ich má toľko, ako je celý ročný výkon amerických oceliarní.
Spojené štáty už uvalili 169 ciel na dovoz čínskej ocele. Tie zostanú v platnosti aj po prijatí nových obmedzení.

Podiel ocele z Číny na jej celkovom objeme dovozu do USA je len 3 %. Pripravované opatrenie postihnú predovšetkým spriatelené krajiny Brazíliu, Kanadu, Japonsko, Taiwan a Turecko. Ruský podiel importu ocele je 7-%.
Ross navrhuje, aby sa na import hliníka zaviedla buď colná sadzba 7,7 %, alebo dovozné kvóty. Potom by sa v budúcnosti dovážalo do USA 87 % tonáže kovu z roku 2017. Treťou možnosťou je zaviesť 24-% clo na dovoz hliníka z Číny, Vietnamu, Hongkongu, Ruska a Venezuely. Aj tu je cieľom, aby americké hlinikárne pokrývali 80 % domácej spotreby kovu. Ostatné krajiny by ho nemohli na trhu v USA predávať viac než vlani.

Ministerstvo v správe uviedlo, že počet pracovných miest v tomto odvetví v USA v rokoch 2013 až 2016 klesol o 58 % . Zastavila sa výroba v šiestich taviacich linkách. V piatich, ktoré krízu prežili, idú na plný výkon len dve.

Opodstatnenosť prijatia ochrany amerických oceliarní a hlinikární sa opiera o americký zákon z roku 1962. V ňom sa takéto obmedzenia predpokladajú v záujme ochrany domáceho priemyslu, aby nedošlo k ohrozeniu národnej bezpečnosti.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!