Jednou vetou

Tvorcovia petície nedostatočne informujú verejnosť o love vlka, tvrdí SPK

Ilustračné foto

Foto: TASR/AP

Laická verejnosť, ktorá podpisuje petíciu za zákaz lovu vlka dravého, nie je jej tvorcami dostatočne a objektívne informovaná o súčasných podmienkach jeho lovu na Slovensku. Médiá o tom v utorok informovala Slovenská poľovnícka komora (SPK).

Podľa nej ďalej chýbajú verejnosti informácie o aktuálnom priaznivom stave populácie vlka, o financiách, ktorými je dotovaná jeho ochrana, aj o následkoch, ktoré by nastali po úplnom zákaze lovu tejto veľkej šelmy.

„Poľovníci nikdy nemali záujem na vyhubení vlka dravého na našom území a už dlhé desaťročia prispievajú k jeho aktívnej ochrane a aj vďaka schválenému manažmentovému plánu, k dobrému zdravotnému stavu vlčích svoriek,“ zdôraznila komora.

Slovenská poľovnícka komora ako tvorca spolu s ďalšími tvorcami schváleného Programu starostlivosti o vlka dravého (PSoV) na Slovensku vyzýva mimovládne organizácie a záujmové skupiny, aby nešírili zavádzajúce informácie na sociálnych sieťach. Príkladom má byť tvrdenie, že vlka treba chrániť celoročne a o prípadných výnimkách musia rozhodovať skutoční odborníci, nie záujmové skupiny.

Poľovníci konštatujú, že program je vytvorený a schválený odbornou, nie záujmovou skupinou ľudí. PSoV v rámci platnej slovenskej legislatívy a legislatívy Európskej únie (EÚ) detailne rieši problematiku manažmentu vlka dravého.

Aktivisti odovzdali petíciu za zákaz kožušinového chovu

Populácia vlka na Slovensku je dlhodobo v priaznivom stave, jej rast úzko súvisí s enormným nárastom populácie raticovej zveri, ktorá tvorí hlavnú zložku jeho potravy, informuje komora. „Zákaz lovu vlka dravého platí celoročne v miestach jeho prirodzeného výskytu, v migračných koridoroch a panónskom bioregióne, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 56,3 % územia celého Slovenska a nie územia len s výskytom vlka,“ dôvodí s tým, že každoročná výška lovu vlka nespôsobuje pokles jeho populácie, pretože nikdy nie je ulovená ani jedna štvrtina jeho ročného prírastku.

Ďalšou informáciou je, že k lovu vlka pre škody na hospodárskych zvieratách a majetku opäť pristupujú aj ďalšie európske krajiny, ktoré jeho lov v minulosti zastavili.

Slovenská poľovnícka komora sa zároveň pripája k zverejnenej informácii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o love vlka dravého (14. 10.)

Môže vás zaujímať

Ceny benzínov a nafty by mali na slovenských čerpačkách stagnovať