Určovanie náhrady za stratu na zárobku počas PN poškodeného je protiústavné

Ilustračná foto

foto: TASR

Ustanovenie Občianskeho zákonníka o určení náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti (PN) poškodeného je v rozpore s Ústavou SR. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR.

Podľa príslušného ustanovenia sa náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného posúdi a suma tejto náhrady určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Daný paragraf na ÚS napadol Okresný súd Košice I. V podaní argumentoval, že súčasná právna úprava predstavuje redukované odškodnenie, ktoré popiera princíp náhrady skutočnej majetkovej ujmy poškodeného. Poškodenému subjektu, ktorému vznikla škoda na zdraví a s tým súvisiaca strata na zárobku počas práceneschopnosti, totiž neumožňuje domôcť sa náhrady škody v tom rozsahu, v akom mu skutočne vznikla.

Penicilín oslavuje. Takýto je príbeh najznámejšieho lieku

Pritom podľa ustanovenia účinného do 31. júla 2004 náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného tvorila rozdiel medzi jeho priemerným zárobkom pred poškodením a nemocenským. Okresný súd Košice I pri podaní na ÚS vychádzal z konkrétneho prípadu, keď sa poškodený, zranený pri dopravnej nehode vinou iného vodiča od roku 2007 domáha náhrady za stratu na zárobku počas jeho zhruba dvojmesačnej práceneschopnosti.

O rozhodnutí pléna ústavných sudcov na neverejnom zasadnutí informovala Kancelária ÚS. K odôvodneniu tohto rozhodnutia pripája odlišné stanovisko sudkyňa Ľudmila Gajdošíková.

Môže vás zaujímať

Predajcovia v Nemecku musia vziať späť alebo vymeniť autá VW so zlým softvérom