Jednou vetou

ÚRSO: V elektroenergetike sa vlani vyplatili kompenzačné platby za 389.817 eur

Ilustračné foto

pixabay

V elektroenergetike v roku 2017 vyplatili regulované subjekty odberateľom kompenzačné platby za nedodržanie štandardov kvality v celkovej hodnote 389.817 eur. V plynárenstve to bolo 117.043 eur, v tepelnej energetike 4986 eur a vo vodárenstve 654,90 eur. Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

ÚRSO v súlade s platnou legislatívou vyhodnotil štandardy kvality, ktoré predložili regulované subjekty úradu za rok 2017. Štandardy kvality sa zameriavajú na ochranu koncových odberateľov, predstavujú súbor pravidiel a postupov, ktoré musí dodávateľ dodržiavať, aby odberateľ za cenu, ktorú za energie platí, dostal primeranú kvalitu.

Dôvodom pre zavedenie regulácie kvality je podľa ÚRSO nebezpečenstvo, že dodávatelia energií, prevádzkovatelia sústav a sietí by mohli zneužiť svoje postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný. Príkladom môže byť skrytý spôsob zvyšovania zisku formou znižovania kvality dodávaného tovaru a služieb súvisiacich s jeho dodávkou.

„V prípade, že regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je povinný uhradiť svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu. Mechanizmus kompenzačných platieb má pozitívny vplyv na dodržiavanie ustanovených štandardov kvality, pretože náklady spojené s úhradami kompenzačných platieb za ich nedodržanie nie sú oprávnenými nákladmi vstupujúcimi do výpočtu regulovaných cien a negatívne vplývajú iba na zisk regulovaných subjektov,“ dodal regulačný úrad.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie