Jednou vetou

ÚVO hľadá riešenia na zvýšenie účasti podnikateľov na verejných súťažiach

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, archívne

foto: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) hľadá riešenia a opatrenia na zvýšenie účasti podnikateľov na verejných súťažiach. Po rokovaní s prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Máriom Lelovským to uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák. Zo stretnutia podľa neho zároveň vyplynulo, že podnikatelia nemajú v nastavenie verejných súťaží dôveru a chýbajú im aj praktické metodické usmernenia.

Rokovanie bolo zamerané na pomenovanie skúseností podnikateľov združených v RÚZ s procesmi verejných obstarávaní. „Uvedomujem si, že situácia pre malých a stredných podnikateľov nie je uspokojivá, a práve preto hľadáme v súlade so zákonom riešenia a opatrenia, ako zvýšiť účasť podnikateľov na verejných súťažiach,“ poznamenal Hlivák.

Stretnutie podľa neho poukázalo na skutočnosť, že podnikatelia nemajú dôveru v nastavenie verejných súťaží a chýbajú im tiež praktické metodické usmernenia, ktoré by im pomohli zorientovať sa v problematike verejného obstarávania. „Prakticky všetci podnikatelia, ktorí sa niekedy zúčastnili na procese verejného obstarávania, sa stretli s rôznymi prekážkami a komplikáciami, čo viedlo k tomu, že mnohí z nich sa už z princípu ďalej nechcú do verejného obstarávania zapájať,“ upozornil Lelovský s tým, že RÚZ víta proces zlepšovania podmienok na verejné obstarávanie.  Očakáva tiež „exemplárne riešenie“ prípadných porušení zákona a aspoň postupné vylúčenie firiem, ktoré v skutočnosti dodávky a práce nerealizujú, tzv. sprostredkovateľov.

Hlivák oceňuje pokračovanie systémovej spolupráce s GP SR

Podľa Hliváka je v tomto smere žiaduce, aby sa podnikatelia oboznámili s legislatívnymi zmenami v novele zákona. „Je to jednak zníženie kaucií pri podávaní námietok a zjednodušenie ich výpočtu, obmedzenie dĺžky držania zábezpeky, generálny pardon na porušenia, ktoré vznikli pri nesplnení povinnosti po zápise do zoznamu hospodárskych subjektov atď.,“ vymenoval predseda úradu.

ÚVO chce zároveň viac spopularizovať nové legislatívne možnosti, ktoré skracujú trvanie verejných súťaží, napríklad používanie dynamického nákupného systému. „Riešením by tiež bolo napríklad vypracovanie vzorových zmlúv. Na skvalitnenie procesu verejných súťaží, skvalitnenie súťažných podkladov poslúži agenda profesionalizácie verejného obstarávania,“ priblížil Hlivák.

V súvislosti s obstaraním 3D radarov sa obrátil rezort na vlády 12 krajín

Úrad plánuje prizvať zástupcov podnikateľských subjektov do vzorových spoločných verejných obstarávaní, ktoré sa budú realizovať v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Lelovský skonštatoval, že RÚZ je pripravená podieľať sa na nastavovaní procesov verejného obstarávania. „Vzorové zmluvy a automatizované podania ponúk bez zbytočnej administratívy by určite mohli pomôcť,“ dodal.

Systémová komunikácia s podnikateľskými subjektmi by mala byť v prospech verejného záujmu, podotýka ÚVO. Platformu pre rokovania so všetkými zástupcami jednotlivých podnikateľských združení pripraví úrad v najbližších dňoch.

Môže vás zaujímať

PRIESKUM: Tieto veci Slovákom počas pandémie chýbali najviac