Jednou vetou

ÚVO počas stretnutia upozornil podnikateľské subjekty na tzv. generálny pardon

Ilustračná foto

Foto: pixabay.com

Zvyšovať povedomie podnikateľských subjektov o legislatívnych úpravách vo verejnom obstarávaní bolo cieľom prvého stretnutia Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) so zástupcami podnikateľských zväzov či obchodných komôr.

Úrad ich upozornil na uplatnenie tzv. generálneho pardonu, ktorý sa týka podnikateľov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov. Médiá o tom v pondelok informoval ÚVO.

Tarifné rokovania zväzu IG Metall a zamestnávateľov sú bez výsledku

„Tí často zabúdajú na svoju povinnosť v prípade akejkoľvek zmeny, ktorá sa týka zapísaných údajov, túto zmenu v lehote 30 dní ohlásiť úradu. V prípade, ak túto možnosť využijú a splnia si oznamovacie povinnosti voči úradu do 28. februára 2019, nebude im v danom prípade za nesplnenie ich povinnosti v určenej lehote uložená sankcia zo strany úradu,“ konštatoval ÚVO.

„Vítame otvorenú komunikáciu ÚVO s predstaviteľmi zamestnávateľov, aj ústretový krok vo forme generálneho pardonu. Privítali by sme urýchlené prepojenie informačných systémov tak, aby podnikatelia nemuseli nahlasovať údaje, ktoré má štát k dispozícii,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Riaditeľ pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory v SR Michal Krčméry uviedol, že komora víta zámer ÚVO využívať aj nelegislatívne nástroje a zvyšovať povedomie v regiónoch o možnostiach zapojenia sa do verejných súťaží napriek tomu, že sa nepodarilo zapracovať do novelizácie zákona o verejnom obstarávaní povinné ex ante zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou.

Nemeckému rozpočtu hrozí pre spomaľovanie ekonomiky výpadok príjmov

Zriadenie spoločnej pracovnej skupiny a organizovanie okrúhlych stolov ÚVO so zástupcami podnikateľských organizácií kladne ohodnotil prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.

Zväz pripomenul, že v roku 2018 bola prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa znížili limity zákaziek podliehajúce úplnému procesu verejného obstarávania, čo je novou príležitosťou pre malé firmy a živnostníkov.

„Veľmi oceňujeme, že ÚVO podporuje používanie kvalitatívnych kritérií a nepovažuje kritérium najnižšej ceny za ideálne z pohľadu obstarávateľa. Pripravované vzdelávacie podujatia priamo v regiónoch prispejú k otvoreným diskusiám o problémoch, ktoré podnikatelia riešia v rámci verejného obstarávania,“ skonštatoval prezident

Slovenského živnostenského zväzu. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Slovenskej republiky ocenila iniciatívu ÚVO z pohľadu profesionalizácie verejného obstarávania. Z rokovania pracovnej skupiny vzišli konkrétne návrhy spolupráce v medziach zákona, povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Bitcoin sa nachádza v najdlhšej fáze poklesu vo svojej histórii

Na stretnutí sa zúčastnili Slovenský živnostenský zväz, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klub 500, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora, Americká obchodná komora, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle a Zväz strojárskeho priemyslu SR.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Mičovský: Stop bitkám na poliach, zatočíme s agromafiou!