Jednou vetou

V areáli Jaguaru Land Rover vzniknú centrá biodiverzity

Spoločnosť Jaguar Land Rover

Foto: archívne, TASR

V areáli automobilky Jaguar Land Rover v nitrianskom priemyselnom parku vzniknú centrá biodiverzity. Zmluvu o spolupráci pri biomonitoringu a ochrane biodiverzity v areáli fabriky podpísali zástupcovia spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia a dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre František Petrovič.

iPhone a výdrž batérie: Kde je pravda?

V rámci spolupráce sa bude vykonávať biomonitoring a vznikne tzv. zelená zóna zložená z ekologických plôch, ktoré by mali prispieť k prilákaniu a ochrane vybraných druhov živočíchov.

Experti z fakulty budú pravidelne vykonávať biomonitoring vybraných druhov drobných živočíchov. Závod sa nachádza v blízkosti Zoborských vrchov, prírodnej rezervácie Lupka a rieky Nitra, ktoré sú významnými zdrojmi biodiverzity. V jeho okolí žijú živočíšne druhy typické pre takýto pahorkatinový a otvorený typ krajiny.

Pripravované ekologické plochy v závode budú zložené z pôvodných druhov krov, lúčnych bylín a tráv, ktoré vytvoria biotopy pre hmyz a drobné stavovce. Ich súčasťou budú aj vodné plôšky – napájadlá pre vtáky a obojživelníky, ako i špeciálne kamenné kopy určené pre plazy.

Zelená zóna, ktorá takto vznikne, zvýši biodiverzitu územia, vytvorí pre tieto živočíchy optimálne podmienky na úkryt, rozmnožovanie a prirodzený život.

Nissan chce požiadať Renault o výrazné zníženie jeho podielu vo firme

Prínosom projektu bude aj podpora hniezdenia dravých vtákov a sov. „Dravce sú v tomto prípade úplne prirodzeným a biologicky bezpečným spôsobom ochrany areálu. Vo vonkajších priestoroch závodu budú inštalované drevené barličky v tvare písmena T, ktoré im umožnia výhľad a priestor na lov najmä malých hlodavcov,“ uviedol Ivan Baláž, zoológ Katedry ekológie a environmentalistiky UKF, pod ktorého vedením sa projekt počas nasledujúcich dvoch rokov uskutoční.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie