Jednou vetou

V bývalom areáli závodu Matador v Petržalke plánujú ďalšiu výstavbu

Matador Continental
V bývalom areáli závodu Matador v bratislavskej Petržalke na Úderníckej ulici plánujú ďalšiu výstavbu. Investor, spoločnosť Matador development, tu chce reprofilovať časti pôvodnej haly, postaviť tri bytové domy a dva penziónové domy so spoločnou podzemnou garážou. Chce tak využiť potenciál lokality na účely bývania, prechodného ubytovania, administratívy a obchodu formou urbanizácie a oživenia chátrajúceho výrobného areálu. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

 Dotknutý pozemok je ohraničený Kopčianskou, Úderníckou a Gogoľovou ulicou. V blízkosti sa nachádza petržalská vlaková stanica. Investor predpokladá spustenie výstavby na jeseň budúceho roka a jej dokončenie na jar 2021. Celkové náklady stavby odhaduje na približne 22,8 milióna eur.

Developer v zámere deklaruje, že jeho snahou je maximálne zachovanie pôvodných výrobných hál, ktoré definujú celý architektonický koncept novonavrhovanej štruktúry. „Pôvodné halové objekty budú rekonštruované a ich funkcia konvertovaná na administratívne účely a občiansku vybavenosť, tak aby bol zachovaný ich industriálny charakter, ktorý bude jasne čitateľný aj v navrhovaných objektoch. Vzájomný vzťah novej a pôvodnej stavby bude plne rozvinutý v parteri, kde všetky objekty v maximálnej miere prepájané a necháva sa vyniknúť architektonická hodnota výrobných hál a tvarová jedinečnosť ich oblúkovej konštrukcie,“ píše v dokumente.

ARDAL: Na krytie štátneho dlhu a deficitu bude v roku 2019 treba 4,3 mld. eur

Polyfunkčný objekt má pozostávať z desiatich objektov, a to z troch bytových domov, dvoch penziónových domov a piatich rekonštruovaných častí haly. Bytové domy majú mať 1,5-, dvoj-, troj- a štvorizbové byty a apartmány s plánovaným počtom obyvateľov spolu s penziónovými domami 658. Bytové a penziónové domy majú mať deväť nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia, ktoré prepájajú všetky objekty a slúžia ako podzemná garáž. Investor počíta s celkovo 493 parkovacími miestami, z toho väčšina bude v parkovacej garáži.

Zámer je predkladaný v dvoch variantoch. V prvom sa na ploche riešeného územia uvažuje s vyčlenením 1133 metrov štvorcových (m2) plochy na vegetačné úpravy. Z celkovej plánovanej výmery bude strešná zeleň na ploche 658,6 m2 a zeleň na prírodnom teréne na 660,4 m2. V druhom variante sa navrhuje výsadba zelene o celkovej výmere 1336 m2. Oproti prvému variantu dochádza k zvýšeniu výmery strešnej zelene v areáli obytného súboru na úroveň 793 m2. Plocha zelene na prírodnom teréne bude mať celkovo 729 m2. Plocha spevnených plôch sa v tomto prípade znížila o 203 m2. Odporúčaný na realizáciu je v zámere druhý variant projektu.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie