V roku 2018 bude odchod spoločností zo Slovenska nákladnejší ako doteraz

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

V roku 2018 bude odchod spoločností zo Slovenska nákladnejší ako doteraz. Presun majetku daňovníka, jeho odchod alebo presun podnikateľskej činnosti bude od začiatku roka zdanený. Daň pri odchode prináša novela Zákona o dani z príjmov platná od 1. januára 2018 a týka sa právnických osôb. Na jej fungovanie v praxi poukázala spoločnosť Deloitte.

Zdanenie sa uplatní, ak slovenská spoločnosť presúva svoj majetok do zahraničia, ale aj v prípade, ak zahraničná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku presúva majetok do inej krajiny.

„Vždy musí ísť o fyzický presun majetku – aktív – zo Slovenska do zahraničia, hoci z právneho hľadiska nejde o predaj majetku, nakoľko ústredie a stála prevádzkareň, medzi ktorými sa majetok presúva, sú jednou právnickou osobou, a teda osoba vlastníka majetku sa nemení, pre daňové účely ide o fikciu predaja a tento majetok sa na Slovensku zdaní tak, ako keby išlo o jeho predaj,“ doplnila manažérka a daňová poradkyňa spoločnosti Deloitte Janka Farkašová.

Zdanenie nastane aj pri presune podnikateľskej činnosti

Ak by teda slovenská spoločnosť presúvala do svojej pobočky v zahraničí napríklad počítače, základ dane by sa podľa Deloitte vypočítal ako rozdiel reálnej hodnoty týchto počítačov v čase presunu a ich daňovej zostatkovej ceny v tom čase. Na tento základ dane by sa uplatnila sadzba dane vo výške 21 %.

Zdanenie nastane aj pri presune podnikateľskej činnosti alebo jej časti do zahraničia. V tomto prípade sa uplatní fikcia predaja podniku alebo jeho časti. Tretím prípadom pre uplatnenie novinky je presun daňovej rezidencie zo Slovenska do inej krajiny.

To môže nastať, ak daňovník, ktorý zdaňuje na Slovensku svoje celosvetové príjmy, zmení svoju daňovú rezidenciu a bude ich už zdaňovať inde. Okrem presunu majetku dochádza aj k presunu záväzkov, preto sa tiež uplatní fikcia predaja podniku alebo jeho časti.

Daň pri odchode sa použije prvýkrát pri presune majetku, odchode alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia po 31. decembri 2017.

Môže vás zaujímať

Plynová kríza po Novom roku je pravdepodobná, uviedol Žiga