Jednou vetou

V tomto roku aj v nasledujúcich počítame s vyrovnaným hospodárením

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Ministerstvo financií (MF) SR počíta v tomto roku aj v budúcich s vyrovnaným hospodárením. Dôležité však bude zamerať sa na riziká v externom prostredí. Rezort to uviedol v reakcii na zverejnené jarné odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na tento rok. Podľa Bruselu zostáva výzvou napríklad udržateľnosť verejných financií, ale aj lepší výber daní, najmä dane z pridanej hodnoty.

Pre SR ostáva výzvou udržateľnosť výdavkov na dôchodky, či lepší výber DPH

Ministerstvo financií upozornilo na to, že Program stability na roky 2019 až 2022 počíta s vyrovnaným hospodárením Slovenska, čo je aj v súlade s aktuálnym odporúčaním Európskej komisie, teda aby bol dodržaný strednodobý rozpočtový cieľ.

„Dôležité bude sledovať vývoj v externom prostredí a z toho vyplývajúci vplyv na hospodársky rast Slovenska aj na ďalší vývoj verejných financií. Z tohto pohľadu bude pre MF SR smerodajná jesenná prognóza, ktorá bude aj dôležitým ukazovateľom pri finalizácii rozpočtu na budúci rok,“ priblížila hovorkyňa ministerstva Alexandra Gogová.

Komisia uviedla, že problematickou zostáva aj daňová disciplína, a to aj napriek určitému pokroku dosiahnutému v boji proti daňovým podvodom. Brusel upozornil najmä na daňovú medzeru pri DPH, ktorá bola v roku 2016 v porovnaní s priemerom EÚ viac než dvojnásobná. Podľa vyjadrení ministerstva jednou z hlavných priorít ostáva boj proti daňovým únikom.

„Od roku 2012 sa podarilo znížiť daňovú medzeru na DPH o jednu tretinu. Postupne sa zavádzajú ďalšie opatrenia, ako povinnosť evidovať tržby prostredníctvom elektronických registračných pokladníc s online prepojením na Finančnú správu, tzv. eKasa a zavedenie systému označovania pohonných látok identifikačnou látkou, tzv. nanomarkerom,“ podotkla Gogová s tým, že obe opatrenia pomôžu dodatočnému zlepšeniu výberu daní a udržateľnosti verejných financií.

RRZ: Zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane je nesystémová

Komisia tiež upozornila na to, že verejné financie Slovenska čelia v dlhodobom horizonte stredne vysokým rizikám v oblasti fiškálnej udržateľnosti. Je to spôsobené najmä rastom výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť kvôli starnutiu obyvateľstva.

„Dosah prijatých opatrení v dôchodkovom systéme na udržateľnosť verejných financií spracovalo MF SR v aktuálnom Programe stability. V strednodobom horizonte je pozícia verejných financií udržateľná. Pre zmiernenie negatívnych vplyvov v ďalších dekádach však bude z pohľadu MF SR potrebné postupne prijímať dôležité reformy na trhu práce, ktoré by zvýšili zamestnanosť aj produktivitu práce,“ dodala Gogová.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie