Jednou vetou

V zabezpečení potravín si Slovensko za posledných 5 rokov polepšilo. Za krajinami V4 ale naďalej zaostáva

Ilustračné foto

TASR

Slovensko je v zabezpečení potravín na tom lepšie ako pred piatimi rokmi. Napriek tomu, že hodnotenie našej ekonomiky v rebríčku Global Food Security Index 2017 je vyššie (34. miesto so 70 bodmi), žiadnu zo susedných krajín V4 sa Slovensku predbehnúť nepodarilo. Rebríček je výsledkom práce analytického oddelenia týždenníka The Economist. Hoci v názve indexu figuruje bezpečnosť potravín, ukazovateľ hodnotí tri oblasti a to kvalitu a bezpečnosť potravín, dostupnosť potravín a cenovú prístupnosť potravín.

Bežná slovenská domácnosť minie mesačne na nákup potravín približne pätinu zo svojich celkových výdavkov. Pódľa analytičky Slovenského farmárskeho družstva Evy Sadovskej ide o  nevyhnutné tovary a služby, ktoré denne nakupujeme. Bez potravy sa nedá žiť a tak práve otázka kvality, bezpečnosti či dostupnosti potravín má svoje miesto v ekonomike,“ dodala Sadovská.

Global Food Security Index 2017 je výsledkom analýzy týždenníka the Economist. Ten každoročne hodnotí nielen kvalitu a bezpečnosť, ale aj dostupnosť a cenovú prístupnosť potravín. Inými slovami povedané, index upozorňuje na to, ktorá krajina je, ako a v čom ohľadom potravín (ne)zraniteľná.

Vlani Slovensko v tomto hodnotení utŕžilo 70 bodov (zo 100) a v rebríčku sa tak umiestnilo na 34. priečke spomedzi všetkých 113 hodnotených krajín. „V roku 2012, kedy rebríček uzrel svetlo sveta, bolo našej ekonomike pridelených 69 bodov. Roky 2013 a 2014 boli pre Slovensko v hodnotení rokmi poklesu, ale v roku 2015 sa začala fáza rastu. Najlepšie hodnotenou položkou bola v roku 2017 cenová prístupnosť potravín (73,6 bodov). V prípade dostupnosti potravín bolo Slovensku pridelených 67,8 bodov a v kvalite a bezpečnosti dosiahla naša ekonomika 67,2 bodov, “ dodala analytička.

Len pre zaujímavosť, v prípade cenovej prístupnosti potravín sa hodnotí schopnosť spotrebiteľov nakupovať potraviny, teda napríklad výšku nákladov na nákup potravín, podiel obyvateľstva pod hranicou chudoby či HDP na obyvateľa. Pod pojmom dostupnosť potravín sa zasa rozumie séria ukazovateľov, ktorá sa zaoberá stavom zásob potravín v krajine, podielom verejných výdavkov na poľnohospodársku vedu a výskum, ale aj poľnohospodárskou infraštruktúrou. Za ukazovateľom kvality a bezpečnosti stojí zase napríklad rôznorodosť či nutričná hodnota potravín a v neposlednom rade aj ich samotná bezpečnosť,“ informuje analytička Sadovská. Kým v prípade bezpečnosti potravín či ich nutričnej hodnoty podľa nej dosahuje Slovensko excelentnú úroveň, tak naopak v prípade prostriedkov vynaložených na poľnohospodársku vedu a výskum sa pohybuje naša ekonomika hlboko pod priemerom.

Napriek tomu, že Slovensko uzatvára prvú tretinu „potravinovo najzabezpečenejších“ ekonomík sveta, ostatné krajiny V4 sa nám zatiaľ predbehnúť nepodarilo. Českej republike patrilo vlani v rebríčku 23. miesto (75,8 b.), Poľsku 27. miesto (74,1 b.) a Maďarsku 30. miesto (72,2 b.). No a Rakúšania sa v roku 2017 mohli dokonca pochváliť umiestnením na 11. priečke (81,6 b.). Spomedzi našich susedov sme pokorili iba Ukrajinu, ktorá si v rebríčku vyslúžila až 63. miesto (54,1 b.). Top trojku rebríčka Global Food Security Index 2017 tvorilo Írsko, USA a Veľká Británia.

Krajina Poradie v rebríčku Celkové skóre Cenová prístupnosť potravín Dostupnosť potravín Kvalita a bezpečnosť potravín
Rakúsko 11. 81,6 82,7 80,1 82,8
ČR 23. 75,8 77,6 74,1 75,9
Poľsko 27. 74,1 76 72,1 74,9
Maďarsko 30. 72,2 75,5 68,6 73,8
Slovensko 34. 70 73,6 67,8 67,2
Ukrajina 63. 54,1 55,7 50,2 61
Zdroj: the Economist, Global Food Security Index 2017

autor: Eva Sadovská, analytičky Slovenského farmárskeho družstva

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie