Jednou vetou

Väčšina slovenských firiem nevie čeliť novodobým kybernetickým útokom

Ilustračné foto

pixabay.com

Necelé dve pätiny podnikov na Slovensku majú pokročilé bezpečnostné nástroje pre odhaľovanie vydieračských a škodlivých softvérov a iných hrozieb. Vyplynulo to z prieskumu o využívaní digitálnych technológií, ich prínosoch a plánovaných technologických investíciách firiem v najbližších rokoch, ktorý v máji tohto roka urobila agentúra GfK medzi viac ako stovkou IT manažérov, riaditeľov a majiteľov podnikov.

Väčšina slovenských firiem využíva štandardné preventívne systémy zamerané na IT bezpečnosť, napríklad antivírusy a firewally, oveľa menej spoločností má však nasadené sofistikovanejšie bezpečnostné nástroje proti novodobým hrozbám, akými sú napríklad ransomvéry alebo útoky spôsobujúce výpadky webov a služieb.

Nástroje nedokážu efektívne čeliť hrozbám

Kým prvú kategóriu nástrojov využíva podľa prieskumu GfK 93 % firiem, vyššie zabezpečenie, ako sú nástroje pre šifrovanie dát a prediktívny monitoring počítačových sietí, používajú iba necelé dve pätiny (38 %) podnikov.

„Ide o výsledok pretrvávajúceho povedomia, že štandardné systémy postačujú k ochrane aj k splneniu legislatívnych požiadaviek. Na druhej strane, tieto nástroje nedokázali tento rok rýchlo a efektívne čeliť sofistikovaným hrozbám, akými boli napríklad ransomvér WannaCry, alebo takzvané DDoS útoky,“ upozornil Roman Čupka, regionálny country manažér spoločnosti Flowmon Networks, ktorá sa zaoberá zabezpečením počítačových sietí.

Nová legislatíva prinesie zmeny

O podceňovaní významu sofistikovaných bezpečnostných riešení nesvedčí iba pomerne nízka miera ich využívania, ale aj poddimenzované investičné plány firiem pre najbližšie roky. Do nadštandardných systémov pre IT bezpečnosť plánuje počas najbližších troch až piatich rokov investovať len približne 20 % spoločností.

„Vzhľadom na masívne rozširovanie nových typov hrozieb, ktoré dokážu bežné preventívne ochrany počítačových sietí obísť, je toto číslo pomerne nízke. Nová legislatíva, napríklad pripravovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti a nové nariadenie pre ochranu osobných údajov, však mnohé organizácie donúti doplniť preventívne bezpečnostné opatrenia a siahnuť aj po nadštandardných riešeniach pre okamžitú identifikáciu a reakciu na tieto hrozby,“ avizuje Čupka.

Môže vás zaujímať

Dedička mediálneho gigantu Axel Springer menovala svojho nástupcu