Jednou vetou

Väčšina vyplatených odmien nespĺňa podmienky na daňovo-odvodové úľavy

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Väčšina vyplácaných odmien zamestnancom v súčasnosti nespĺňa podmienky na uplatnenie daňovo-odvodových úľav pri 13. a 14. plate. Problémom je to, že veľký podiel odmien vyplatených v danom mesiaci nedosahuje výšku základného platu. Navyše, aby mohli zamestnávatelia využiť naplno nové úľavy, museli by skoncentrovať vyplácanie odmien na jún a december. Vo svojej najnovšej analýze na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Zmeny pri 13. a 14. platoch sa do praxe zavedú prostredníctvom novely Zákonníka práce, ktorú schválil parlament vo februári tohto roka. Tieto odmeny budú môcť zamestnávatelia poskytovať dobrovoľne. Postupne však budú oslobodené od daní a odvodov do 500 eur. Prvýkrát má byť 13. plat, ako letná odmena, vyplatený v júni tohto roka, 14. plat má byť vyplatený v decembri. Na oslobodenie týchto platov od daní a odvodov však budú musieť byť splnené viaceré podmienky.

Pri 13. plate bude musieť zamestnanec odpracovať vo firme nepretržite dva roky. Ak ide o pracovníka, ktorý odpracoval vo firme štyri roky, v decembri môže dostať 14. plat, ale podmienkou bude, aby dostal predtým aj 13. plat. Upravuje tiež postupné daňovo-odvodové zvýhodnenie týchto platov. Podmienkou pri oboch je, že zamestnávateľ musí vyplatiť zamestnancovi tieto odmeny vo výške jeho priemerného mesačného zárobku.

Podľa odhadu RRZ dostalo vlani odmenu 61 % zo všetkých zamestnancov, pričom priemerná výška odmeny za celý vlaňajšok dosiahla 530 eur. V súkromnom sektore boli pritom vyplácané vyššie odmeny ako vo verejnom sektore. Analýza individuálnych údajov ukázala, že najviac odmien vlani vyplatili zamestnávatelia koncom roka, kedy dostala odmeny takmer polovica zamestnancov. „Najvyššie odmeny, v priemere 865 eur, boli vyplatené zamestnancom v súkromnom sektore za mesiace marec a apríl, keď už firmy poznali finančný výsledok svojho hospodárenia,“ uviedla RRZ.

Vo verejnom sektore boli najvyššie odmeny, v priemere 520 eur, vyplatené na konci roka. Zároveň platí, že v súkromnom sektore rastie zložka odmien s výškou príjmu. „Údaje o výške a mesačnom profile vyplácaných odmien naznačujú, že novoprijatá legislatíva oslobodzujúca 13. a 14. plat od dane a odvodov, by sa bez reakcie zamestnávateľov dotkla len nízkeho percenta zamestnancov,“ upozornila RRZ.

Analyzovanie odmien podľa mesiacov, kedy boli vyplatené, ukázalo, že väčšina vyplatených v danom mesiaci nedosahuje výšku základného platu. Podľa novoprijatej legislatívy vznikne nárok na oslobodenie 13. a 14. platu od dane a odvodov len v prípade vyplatenia odmeny minimálne vo výške priemerného platu v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. „V súčasnosti nespĺňa túto podmienku väčšina vyplatených odmien. Navyše v zákone sú uvedené ďalšie podmienky, ktoré ešte znížia počet dotknutých osôb,“ tvrdí RRZ.

Či zamestnanci dostanú v čistom na odmenách viac, bude záležať od zamestnávateľov. Ak chcú v plnej miere profitovať z nižšieho daňovo-odvodového zaťaženia a vyplatiť zamestnancom v čistom vyššie odmeny, museli by podľa RRZ skoncentrovať vyplácanie odmien na jún a december. „Ak by takto zareagovali všetci zamestnávatelia, odhadujeme, že novoprijatá legislatíva by sa dotkla maximálne 18,5 % všetkých zamestnancov, pričom nárok na oba, teda 13. aj 14. plat, by malo necelých 5 % zamestnancov,“ tvrdí rozpočtová rada.

Analýza ďalej ukázala, že ak firmy prispôsobia termíny vyplácania odmien, čistý príjem sa zvýši najmä zamestnancom vo vyšších príjmových kategóriách, ktorí budú z týchto opatrení najviac profitovať.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie