Jednou vetou

Veľvyslanci EÚ a EP rozhodli o pobrexitových colných kvótach pre sériu výrobkov

Ilustračné foto

Foto: Twitter

Členské krajiny EÚ rozhodli v piatok o colných kvótach, ktoré sa budú uplatňovať po brexite pre sériu výrobkov z oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, priemyslu a clá sa týkajú aj spracovaných poľnohospodárskych produktov. Dohodu s Európskym parlamentom (EP) o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú nové kvóty, uzavreli veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER).

Rada EÚ na svojej stránke pripomenula, že colné kvóty vyjadrujú maximálne množstvo dovozu určitej kategórie tovarov, voči ktorým sa členská krajina Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaviazala, že bude účtovať nízke sadzby dovozných ciel.

Po oficiálnom prijatí Európskym parlamentom a Radou EÚ toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Nové colné kvóty sa budú uplatňovať odo dňa nasledujúcom po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Podľa správy Rady EÚ vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude mať dôsledky nad rámec bilaterálnych vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, najmä pokiaľ ide o ich záväzky vyplývajúce z Dohody o založení WTO.

Altria kupuje podiel v kanadskom producentovi marihuany Cronos Group

Colné kvóty EÚ pre poľnohospodárske, rybárske, priemyselné a spracované poľnohospodárske výrobky sa stanovili na základe toho, že Spojené kráľovstvo je členským štátom EÚ a tvorí súčasť jednotného trhu EÚ. Úprava colných kvót EÚ zahŕňa rozdelenie existujúcich množstiev medzi Spojené kráľovstvo a EÚ na základe predchádzajúcich obchodných modelov.

EÚ bude musieť rokovať s partnermi WTO ohľadom každej z týchto colných kvót. Avšak v záujme zachovania zrozumiteľnosti a predvídateľnosti v multilaterálnom obchodnom systéme musí byť EÚ schopná jednostranne pristúpiť k rozdeleniu colných kvót na obdobie medzi odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ a uzatvorením konečnej dohody v rámci WTO.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie