Potvrdila to štúdia European Payment Practices 2019 od skupiny EOS. Ďalším trendom na najbližšie obdobie, ktorý respondenti na Slovensku uvádzali najčastejšie, bola individualizácia, respektíve personalizácia procesu vymáhania pohľadávok. Po nej nasleduje automatizácia digitálnej komunikácie so zákazníkmi a vysoké zastúpenie mala aj kybernetická bezpečnosť.

Podobné zámery na najbližšie dva roky majú aj spoločnosti naprieč Európou, medzi východnou a západnou Európou boli medzi respondentmi zaznamenané len mierne rozdiely. Ako priblížil obchodný riaditeľ EOS KSI Slovensko Peter Hetteš, ochrana dát sa v oblasti manažmentu pohľadávok dostáva stále viac do popredia. „Pracujeme s citlivými údajmi, avšak zameriavame sa len na tie, ktoré skutočne potrebujeme. Aj také odvetvie, akým je správa pohľadávok, sa musí prispôsobovať požiadavkám trhu a potrebám zúčastnených strán,“ skonštatoval.

...

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. Uvedená štúdia analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

Nie je možné komentovať

Mohlo by sa Vám páčiť