Jednou vetou

Vianočný príspevok nemožno exekvovať

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

V októbri, podobne ako v septembri, zaznamenala Sociálna poisťovňa mierny pokles exekučných zrážok z dôchodkových dávok. Kým v septembri ich bolo 34.967, v októbri vykonala poisťovňa 34.885 zrážok. Ešte na začiatku roka v januári 2018 ich pritom zaevidovala 36.879.

Podľa druhu dôchodku v skupine exekučnou zrážkou krátených dôchodkov výrazne dominujú poberatelia starobného dôchodku, ktorí tvoria viac ako polovicu dôchodcov s exekučnou zrážkou. V októbri 2018 evidovala poisťovňa 20.335 takýchto starobných dôchodcov (v septembri t. r. 20.356). Druhou najpočetnejšou skupinou sú stále invalidní dôchodcovia – v októbri t. r. poberalo krátený dôchodok až 12.091 z nich (v septembri t. r. 12 167).

Poisťovňa zverejnila kalkulačku na určenie dôchodkového veku po 31. decembri

„Najmä v súvislosti s blížiacimi sa vianočnými nákupmi preto opäť upozorňujeme na potrebu finančnej disciplíny a obozretnosť pri preberaní finančných záväzkov. Z hľadiska príjmu sú práve dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ale nielen oni, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok a môže im hroziť postih v podobe exekučne skráteného dôchodku,“ radí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ako ďalej zdôrazňuje vianočný príspevok, ktorý bude zo zákona bez osobitnej žiadosti určenej skupine dôchodcov vyplácať v decembrových výplatných termínoch, exekúcii na rozdiel od dôchodku nepodlieha.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie