Jednou vetou

Vláda bude rozhodovať o riešení havarijných stavov kultúrnych pamiatok

Ilustračné foto

Foto: TASR

V rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR by sa do budúcnosti mala tvoriť finančná rezerva ministerky kultúry pre riešenie havarijných stavov kultúrnych pamiatok. Opatrenie je súčasťou národnej stratégie ochrany pamiatkového fondu a jeho akčného plánu do roku 2020, o ktorom bude rozhodovať vláda.

Z finančnej rezervy by mohla byť pokrytá aktuálna absencia rezervných prostriedkov na nevyhnutný operatívny zásah, a taktiež absencia prostriedkov na náhradný výkon rozhodnutí krajských pamiatkových úradov, resp. stavebných úradov v prípadoch bezprostredného ohrozenia kultúrnych pamiatok. „Nadväzujúcim opatrením by malo byť tiež vytvorenie špeciálneho podprogramu v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom. Jeho výzva bude neustále otvorená pre prípady náhlych havárií na kultúrnych pamiatkach,“ vysvetlil rezort kultúry.

Trh s tabakovými výrobkami by mal byť pod väčším drobnohľadom. Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva chce upraviť podmienky označovania každého spotrebiteľského balenia tabakového výrobku na účely tzv. „vysledovateľnosti“ jedinečným identifikátorom, ktorý zaznamenáva pohyb spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov od výrobcu cez všetkých odberateľov tabakového výrobku po prvú maloobchodnú predajňu. Výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi tabakových výrobkov by mala pribudnúť aj povinnosť pri zaznamenávaní všetkých pohybov spotrebiteľských balení.

Sociálna poisťovňa začína vyplácať vianočný príspevok

Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z poslaneckého návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, s ktorým sa oboznámi aj vláda. Návrh z dielne koaličnej SNS je momentálne v parlamente v druhom čítaní. Ministerstvo pôdohospodárstva s právnou normou súhlasí, navrhuje v nej však viaceré úpravy. Osobitný odvod by napríklad nemal platiť pre malé a stredné podniky, podnikové predajne, obchodné aliancie, ani v najmenej rozvinutých okresoch, či malých obciach.

Vláda bude rozhodovať aj o tom, či sa kandidátom na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ stane Michal Kučera, ktorý je v poradí už štvrtým kandidátom Slovenska na tento post v Luxemburgu. Predošlí kandidáti – Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana neuspeli v Bruseli, kde ich kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. V júni vláda rozhodla o stiahnutí návrhu Ivana Rumana na post sudcu Všeobecného súdu EÚ. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie