Jednou vetou

Vláda by mala riešiť škody spôsobené suchom, odkazuje Agrárna komora

Ilustračná foto

Foto: TASR/Michal Svítok

Agrárna komora Slovenska (AKS) sa pripomína staronovému zloženiu vlády SR so žiadosťou o pomoc pri riešení škôd spôsobených minuloročným suchom, ktoré dosiahli 19,3 milióna eur. Situácia je pre farmárov likvidačná, žiadajú preto vládnych predstaviteľov o pomoc.

„Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zhodnotil, že okresy Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Senica a Trnava boli v období od októbra 2016 do júna 2017 najviac suchom zasiahnutou oblasťou, a to nie len z pohľadu deficitu zrážok, ale aj dĺžky trvania sucha,“ zdôraznila predsedníčka AKS Helena Patasiová. V období od druhej májovej dekády do konca júna 2017, kedy intenzita sucha dosahovala najvyššie hodnoty, bolo podľa AKS suchom výrazne zasiahnuté celé územie Podunajskej nížiny. SHMÚ hodnotí, že dlhodobé pretrvávanie nepriaznivých suchých podmienok bez ich výrazného prerušenia sa mohlo výraznejšie prejaviť na kondícii vegetácie v závislosti od vlastností pôdy.

„U dotknutých farmárov, u 96 poľnohospodárskych subjektov, ktoré majú 2500 zamestnancov, sú škody vyčíslené na 19,3 milióna eur. Títo farmári ale nemajú príjmy, naopak, majú odvodové povinnosti voči štátu, ako sú sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov, dane z pozemkov a nehnuteľností, to všetko je vyčíslené na 13 miliónov eur,“ doplnila Patasiová. Podľa Patasiovej do budúcnosti slovenskí poľnohospodári a potravinári združení v Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv naďalej žiadajú na zabezpečenie fungovania agropotravinárskeho sektora v časoch klimatických zmien aj vytvorenie rizikového fondu, ktorý by poskytol potrebnú „náplasť na ranu“ v poľnohospodárstve, ktorú spôsobilo napríklad sucho v roku 2017.

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv tvorí päť agropotravinárskych samospráv pôsobiacich na Slovensku, a to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), AKS, Potravinárska komora Slovenska (PKS), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie