Jednou vetou

Vlani bol nižší záujem o dobrovoľné poistenie

Ilustračné foto

foto: TASR

Počet dobrovoľne poistených osôb sa v predchádzajúcom roku znížil. K 31. decembru 2018 evidovala Sociálna poisťovňa 6187 dobrovoľne poistených osôb na dôchodkové poistenie, čo znamenalo pokles oproti stavu k 31. 12. 2017 o 186 osôb, 4021 na nemocenské poistenie (pokles o 91) a 9075 na poistenie v nezamestnanosti (pokles o 752).

„Záujemca, ktorý spĺňa všetky zákonné náležitosti, sa môže dobrovoľne poistiť práve na dôchodkové či nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Druh dobrovoľného poistenia si poistenec vyberá z rôznych balíkov dobrovoľného poistenia,“ informoval o tom hovorca poisťovne Peter Višváder.

Dobrovoľné dôchodkové, dobrovoľné nemocenské a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni môže využiť ten, kto nie je v poisťovni povinne poistený, napríklad študent alebo nezamestnaný. Musí však dovŕšiť vek 16 rokov a mať trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Výnimkou sú dôchodcovia, ktorí si podľa druhu priznaného dôchodku nemôžu vybrať zo všetkých kombinácií dobrovoľného poistenia.

Pracujúcim dôchodcom zvýši Sociálna poisťovňa dôchodky do konca marca

Rovnako nie je možný súbeh dobrovoľného nemocenského poistenia a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti s povinným nemocenským poistením. Nevzťahuje sa to na povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenú SZČO, ktorá môže byť súčasne aj dobrovoľne poistená v nezamestnanosti. Dobrovoľné dôchodkové poistenie v súbehu s povinným poistením je možné.

Môže vás zaujímať

Štátnym lesom sa osvedčila novinka v starostlivosti o poľovné revíry