Jednou vetou

Vlani si na dôchodok sporilo viac ľudí v druhom aj treťom pilieri

Ilustračné foto

Foto: TASR

Vlani si na dôchodok sporilo viac ľudí. Druhý aj tretí pilier totiž zaznamenali nárast počtu nových sporiteľov. V druhom pilieri pribudlo vyše 50.000 sporiteľov, čo predstavovalo najvyšší nárast za posledných 11 rokov. V treťom pilieri pribudlo viac ako 32.000 ľudí a nárast bol najvyšší za posledných minimálne 10 rokov. Vyplýva to zo správy Národnej banky Slovenska (NBS) o stave a vývoji finančného trhu v minulom roku.

Viacerí ľudia v minulosti vystúpili z druhého piliera počas jeho otvorenia. Počet nových sporiteľov však straty dorovnáva. „Z celkového prepadu počtu sporiteľov počas tzv. posledného otvorenia systému v prvom polroku 2015 sa eliminovali už približne dve tretiny,“ uviedla NBS. Celkovo ku koncu minulého roka si v druhom pilieri sporilo 1,43 milióna ľudí.

Slováci čoraz viac využívajú finančné aplikácie v mobile

V správe dôchodkových správcovských spoločností bolo ku koncu minulého roka nazhromaždených takmer 7,6 miliardy eur. Medziročný nárast čistej hodnoty aktív (NAV) dosiahol 657 miliónov eur, pričom išlo o prírastok porovnateľný s rokom 2016. „Len mierne zrýchlenie tempa kumulácie majetku v dôchodkových fondoch sa odvíjalo od vyššieho objemu odvedených príspevkov, ktorý za rok 2017 dosiahol hodnotu 525 miliónov eur,“ vyčíslila NBS.

Dôvodom rastu bolo zvýšenie sadzby povinných príspevkov zo 4 % na 4,25 % vymeriavacieho základu. Postupne do roku 2024 by mala táto sadzba vzrásť na 6 %. „Pod vyššiu sumu pripísaných príspevkov sa podpísali tiež rastúci počet sporiteľov či vyššie nominálne príjmy obyvateľstva. Zhodnotenie prostriedkov v dôchodkových fondoch sa podieľalo necelou jednou štvrtinou,“ priblížila NBS.

Banky v Grécku prešli najnovším kolom záťažových testov

Ľudia však menili svoje preferencie a začali sa presúvať do indexových dôchodkových fondov najmä z dlhopisových fondov. „Suverénne najväčší medziročný nárast objemu majetku takmer o polovicu zaznamenali indexové fondy,“ uvádza NBS. Tieto pohyby prispeli k tomu, že trhový podiel podľa NAV sa v dlhopisových dôchodkových fondoch znížil o tri percentuálne body (p.b.) a klesol tesne pod 80 %, zatiaľ čo zastúpenie indexových fondov sa zvýšilo na 8 % a pomerne rýchlo tak v tomto ukazovateli dobieha akciové fondy.

Vlani sa darilo aj tretiemu pilieru, ktorý zaznamenal rast nových sporiteľov, ale aj zvýšenie objemu spravovaného majetku. Počet ľudí v tomto pilieri vzrástol na 757.000. „Vývoj účastníkov bol pokračovaním nastúpeného trendu obnoveného záujmu o doplnkové dôchodkové sporenie a postupne naberá na intenzite,“ priblížila NBS.

Prírastok čistej hodnoty aktív v treťom pilieri dosiahol 213 miliónov eur, čo je o takmer tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. „Dokonca možno hovoriť o najvyššom medziročnom náraste objemu spravovaných aktív od roku 2007,“ uviedla NBS. Ku koncu minulého roka bola čistá hodnota aktív na úrovni 1,92 miliardy eur.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie