Jednou vetou

Vojaci dobrovoľnej prípravy sa v Sociálnej poisťovni nemusia hlásiť

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Od roku 2016 patria do skupiny poistencov štátu, teda osôb, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, aj vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy.

 Skupina poistencov štátu sa pred troma rokmi o takýchto vojakov rozšírila z dôvodu zabezpečenia ich dôchodkového poistenia. Vojak sa však počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy stane dôchodkovo poistenou osobou len za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistený (napr. ako zamestnanec, ani ako dohodár alebo samostatne zárobkovo činná osoba a pod.) a nemá priznaný invalidný dôchodok.

„Vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy nemajú voči Sociálnej poisťovni (SP) povinnosť plniť oznamovacie povinnosti, t. j. nepodávajú tlačivo Registračný list FO – prihláška. Sociálna poisťovňa vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy ako poistencov štátu eviduje automaticky. Poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za týchto poistencov štátu uhrádza Ministerstvo obrany SR.“ Informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Začal sa európsky týždeň financií, zameriava sa na mladých ľudí

Dôchodkové poistenie vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy zaniká dňom, od ktorého nevykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo nespĺňa aspoň jednu zákonom uloženú podmienku, alebo priznaním invalidného dôchodku. Tak ako sa vojaci dobrovoľnej prípravy nemusia prihlasovať, nemusia sa z dôchodkového poistenia ani odhlasovať.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie