Všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb sa upravia

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb, tri schémy oddelených priamych platieb aj pravidlá krížového plnenia sa majú upraviť.

Počíta s tým návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Návrh z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v stredu schválil vládny kabinet.

Finančná správa opäť posilňuje informovanosť o elektronickej komunikácii

Predložený materiál podľa agrorezortu precizuje legislatívno-technické úpravy podmienok krížového plnenia.

„Dôvodom úpravy je aj spresnenie ustanovení právneho predpisu s ohľadom na jednoznačnosť výkladu a súlad s vnútroštátnou legislatívou,“ približuje MPRV SR.

Pojmy by sa mali zosúladiť na základe relevantnej legislatívy Európskej únie (EÚ). Príslušný orgán by mal napríklad na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku alebo nepoľnohospodárskej pôdy poskytnúť príjemcovi vopred pripravený formulár a zodpovedajúci grafický materiál prostredníctvom rozhrania založeného na GIS, ktoré umožňuje spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch (geopriestorový formulár žiadosti o pomoc).

Ak príjemca nie je schopný sám predložiť žiadosť o pomoc alebo platbu pomocou tohto formulára, Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) má poskytnúť príjemcovi potrebnú technickú pomoc alebo vopred pripravené formuláre a príslušný grafický materiál na papieri a prepísať informácie doručené od žiadateľa pomoci do geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

Zisk zásielkovej firmy Fedex vzrástol v 2. kvartáli o vyše pätinu

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019. „Dátum nadobudnutia účinnosti návrhu novely nariadenia vlády je určený tak, aby jeho adresáti mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou,“ konštatuje agrorezort.

Môže vás zaujímať

Trump sa mýli, ak tvrdí, že obchodná vojna nemá vplyv na USA, uviedli v Moody’s