Jednou vetou

Výdavky na zdravotníctvo budú rásť, tvrdí globálna štúdia

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Starnutie a nárast počtu obyvateľstva, väčší výskyt chronických chorôb a rozvoj drahých inovatívnych digitálnych technológií spôsobuje zvýšený dopyt po zdravotnej starostlivosti spojený s rastom výdavkov. Informuje o tom globálna štúdia spoločnosti Deloitte Prognózy v zdravotnej starostlivosti: Formovanie budúcnosti (2019 Global health care outlook: Shaping the future).

Z nemeckých obchodov sa ukradli vlani tovary za 3,75 miliardy eur

Predpokladá sa, že výdavky na zdravotnú starostlivosť budú v rokoch 2018 – 2022 stúpať celosvetovo s ročnou mierou vo výške 5,4 %, čo je značný nárast oproti 2,9 % z rokov 2013 – 2017.

„Zamedziť ďalšiemu stúpaniu výdavkov sa bude dať zmenou filozofie. Namiesto toho, aby sa systém zameriaval na starostlivosť o pacientov až potom, ako ochorejú, mal by sa zamerať na starostlivosť o zdravie podporujúcu duševnú pohodu, prevenciu a skorú intervenciu. Súčasný systém zdravotnej starostlivosti bude musieť spolupracovať s tradičnými sektormi, akými sú zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a doprava, ale aj s novými sektormi – maloobchod, bankovníctvo a technológie, aby mohol riešiť sociálne determinanty zdravia,“ vysvetlila Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte.

Aby sa systémy zdravotnej starostlivosti prispôsobili tejto zmene, musia prejsť inováciami a prijať nové obchodné modely, modely poskytovania starostlivosti a modely riadenia rizika. To môže potenciálne znížiť náklady, zlepšiť kvalitu, ako aj prístupnosť a cenovú dostupnosť.

URPINER: Toto všetko chystáme pre fanúšikov na Pohode v Trenčíne. Nenechajte si to ujsť

Zmena systému prinesie nové potreby a požiadavky spotrebiteľov, ktorí budú mať od zdravotnej starostlivosti vysoké očakávania. Dôležitým krokom bude využitie digitálnych technológií (napríklad nositeľné monitorovacie a fitnes zariadenia), ktoré pomôžu jednotlivcom robiť informované rozhodnutia ohľadom svojho zdravia a zlepšia tak ich angažovanosť.

Podľa Dumitrescu aj komplexnejšie digitálne inovácie, napríklad blockchain, technológie založené na cloude, virtuálne zdravie, umelá inteligencia a robotika, digitálna realita či medicínsky internet pomôžu pretvoriť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože ju urobia efektívnejšou a prístupnejšou. Zavedenie týchto inovácií si však vyžaduje pôsobnosť netradičných hráčov v zdravotnom systéme.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie