Jednou vetou

Výrazný vplyv na rozpočet a výdavky môže mať aj africký mor ošípaných

Ilustračné foto

Foto: archívne, TASR/AP

Výrazný vplyv na rozpočet a finančné výdavky môže mať napríklad aj africký mor ošípaných (AMO) v prípade jeho šírenia sa, a to najmä z pohľadu opatrení, ako aj odškodnenia chovateľov. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík v reakcii na výzvu ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby ministerstvá z dôvodu spomaľovania sa slovenskej ekonomiky šetrili.

„Pri zostavení návrhu rozpočtu na rok 2020 MPRV SR vychádzalo z limitov príjmov a výdavkov stanovených Ministerstvom financií SR. Okrem obligatórnych prevádzkových výdavkov sa rozpočtové požiadavky týkajú pokrytia nákladov na kontrolnú, skúšobnú a inšpekčnú činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, na zabezpečenie veterinárnej ochrany a prevencie voči nákazám, na zabezpečenie fytosanitárnej ochrany, bezpečnosti potravín, na dotačnú činnosť v oblasti pôdohospodárstva, na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde, na zabezpečenie administrácie vyplácania platieb v rámci pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja a na zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich MPRV SR z platnej legislatívy,“ spresnil Machalík.

Africký mor ošípaných sa šíri, ŠVPS eviduje dokopy 12 prípadov nákazy

Výška navrhnutých prostriedkov EÚ a spolufinancovania spoločných projektov SR a EÚ vychádza podľa Machalíka z aktuálnych odhadov ich čerpania v nasledujúcom období. „Čo sa týka prostriedkov štátneho rozpočtu, ich aktuálne navrhnutá výška na rok 2020 je približne na úrovni roku 2019,“ informoval o tom hovorca agrorezortu.

Okrem limitovaných príjmov a výdavkov MPRV SR podľa neho predložilo Ministerstvu financií SR požiadavky na zvýšenie rozpočtu. Ide o tzv. prioritné výdavky rezortu týkajúce sa predovšetkým dotačných titulov (podpora potravinárskeho sektora, eradikačné schémy, schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, poistenie produkcie), ďalej podpory a propagácie slovenských potravín a značky kvality, podpory ekosystémových služieb a starostlivosti o les, realizácie pozemkových úprav v SR, digitalizácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, informačnej bezpečnosti rezortu a podobne.

INEKO kritizuje niekoľko výberových konaní

„Asi najzávažnejším dôvodom je snaha o elimináciu externých faktorov priamo vplývajúcich na zdravie, až ohrozujúcich zdravie a život ľudí, zvierat a rastlín. Ide predovšetkým o finančnú podporu preventívnych opatrení v gestorstve MPRV SR na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín pred zavlečením a rozšírením nákaz a chorôb,“ podčiarkol Machalík.

Ďalším dôvodom je podľa neho snaha o podporu potravinovej sebestačnosti a podporu kvality vstupných potravinárskych surovín a spracovaných výrobkov vrátane vlastnej propagácie kvalitných slovenských potravín. „V neposlednom rade treba uviesť potrebu väčšej dotačnej podpory domácich farmárov a spracovateľov produkcie s cieľom dosiahnuť ich väčšiu konkurencieschopnosť na trhu,“ dodal Machalík.

Za spomalením rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka sú podľa Kamenického najmä externé faktory. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) sa však spomalil výraznejšie, než rezort financií očakával. Ak aktuálne spomalenie bude pokračovať v druhom polroku, situácia bude podľa ministra Kamenického vážna. Pripustil aj ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku. Vyzval preto ministrov, aby začali šetriť.

Môže vás zaujímať

Kongresový cestovný ruch je veľkou príležitosťou pre slovenskú ekonomiku