Jednou vetou

Výrobu elektriny znížilo v roku 2018 sucho

Ilustračné foto.

foto: pixabay

Slovenské elektrárne (SE) v roku 2018 vyrobili 18.638 gigawatthodín (GWh) elektrickej energie a do siete dodali 16.778 GWh, pričom na dodanej elektrine mala z primárnych zdrojov najvyšší podiel energia získaná štiepením uránu. Za 4,1-percentným poklesom výroby, ktorý sa premietol do 4,4-percentného medziročného poklesu dodávok elektriny od jej najväčšieho slovenského výrobcu, stojí najmä vlaňajšie sucho. Informovali o tom SE. Slovenské elektrárne vlani dodali skoro 90 % elektriny bez emisií a na slovenskom trhu si udržali podiel 69 %.

Podiel elektriny z jadra na celkovej dodávke medziročne stúpol zo 79,2 až na 81,9 %. Ďalšími zdrojmi bez emisií oxidu uhličitého boli voda s takmer 7,6 %, biomasa (0,1 %) a slnko (0,01 %).

Vďaka jadrovej a vodnej energii až 90 % elektriny dodanej do siete bolo bez emisii oxidu uhličitého (CO2). Energia získaná spaľovaním uhlia mala na dodávke podiel vyše 10 %.

Slovenské elektrárne majú vo svojom portfóliu tridsaťjeden vodných elektrární, ktoré sú priamo závislé od počasia a hydrologickej situácie. Na začiatku roka boli vodné nádrže plné a energetici predpokladali dobrú výrobu. V priebehu zimy však vznikli malé zásoby snehu, ktorý pri jarnom topení zvykne plniť naše rieky. K tomu sa pridalo teplé počasie už od jarných mesiacov a minimálne zrážky. Takéto počasie bolo aj v lete a na rozdiel od predchádzajúcich rokov výraznejšie zrážky neprišli ani na jeseň. Preto bola výroba Vážskej kaskády už od polovice mája až takmer do konca roka v nočných hodinách znížená na minimum.

Podnikateľkou roka 2018 je farmárka B. Figlušová

Kumulatívne úhrny zrážok v roku 2018 boli podľa SE hlboko pod dlhodobým priemerom, takže vodné elektrárne v roku 2018 do siete dodali iba 1275 GWh. Je to medziročný prepad o 21,3 %. Na druhej strane, prečerpávacie elektrárne počas roka 2018 viackrát potvrdili svoju nezastupiteľnú úlohu vo výrobe špičkovej elektriny a poskytovaní podporných služieb, predovšetkým rýchlej terciárnej regulácie výkonu.

Na výsledok jadrových elektrární pozitívne vplývali Mochovce, kde na prvom bloku v máji 2018 ukončili historicky najkratšiu odstávku. Trvala iba trvala iba 18,53 dňa. Jadrové bloky spoľahlivo celoročne poskytovali aj podporné služby, sekundárnu a zápornú terciárnu reguláciu výkonu, ako aj sekundárnu reguláciu napätia.

Jadrové elektrárne vlani dodali podľa SE do siete o 1,8 % menej elektriny predovšetkým pre dlhšie odstávky na výmenu paliva a údržbu v bohunickej elektrárni V2.

SE dodali, že napriek pretrvávajúcemu ekonomickému rastu sa niekoľkoročný nárast spotreby elektrickej energie na Slovensku zastavil a neprekonal minuloročné maximum 31.056 GWh. Podľa predbežných údajov Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) dosiahla celková spotreba v roku 2018 na Slovensku 30.911 GWh elektriny, čo je medziročný pokles o 0,5 %.

Vzhľadom na 3,3-percentný medziročný pokles výroby elektriny na Slovensku z 28.026 na 27.113 GWh objem dovážanej elektriny v roku 2018 stúpol. Slovenské elektrárne si udržali svoju trhovú pozíciu, keď na celkovej výrobe elektriny na Slovensku majú podiel približne 69 %.

Môže vás zaujímať

Energetici chcú udržať funkčnú sústavu za každú cenu