Jednou vetou

Výučba finančnej gramotnosti bola vždy súčasťou vzdelávania v školách

Ilustračná foto

Foto: Pixabay

Vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej gramotnosti bolo vždy súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách (ZŠ) alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách (SŠ). Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v reakcii na vyjadrenia opozičného hnutia OĽaNO.

„Na základe uznesenia vlády z júla 2008 bola stratégia vzdelávania vo finančnej oblasti implementovaná do všetkých štátnych vzdelávacích programov. Následne bol ministerstvom školstva schválený Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG). Z dôvodu neustále sa meniaceho finančného trhu bol NŠFG aktualizovaný, a to s účinnosťou od 1. septembra 2017, počnúc prvým ročníkom,“ priblížil rezort školstva.

Štrajk za klímu bude pokračovať, organizátorov podporil aj prezident Kiska

Podľa MŠVVŠ SR ide o vzdelávací obsah, ktorý si školy zaradia do výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom si môžu určiť, na akých predmetoch sa tejto téme budú venovať a tiež aké učebné metódy použijú. S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa pritom odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

V rámci Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa podľa rezortu školstva ZŠ a SŠ odporúča pri výučbe finančnej gramotnosti klásť zvýšený dôraz na témy týkajúce sa boja proti korupcii a klientelizmu, ako aj na tému ochrany spotrebiteľa. Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa tiež ponúka využívať centrálny informačný portál MŠVVŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy.

NŠFG podľa rezortu školstva vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií. NŠFG popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti sa postupne zameriavajú od najnižšej úrovne až do momentu absolvovania strednej školy.

„Zároveň uvádzame, že nevyhnutným predpokladom na rozvíjanie kľúčových kompetencií a nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom aj osobnom živote je čitateľská gramotnosť. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská (a informačná) gramotnosť vedie v konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní sa na trhu práce,“ dodal rezort školstva.

Enviroučebňa Sandberg má pomôcť vzdelávať deti priamo v prírode

Ako nedávno informovala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) na tlačovej konferencii k externým maturitám, k zlepšeniu finančnej gramotnosti mladých ľudí by prispelo zavedenie povinnej maturity z matematiky pre gymnázia a vedné STEM odbory (prírodné, technické a lekárske vedy) v dvoch úrovniach – akademickej a aplikovanej. „Čo sa týka aplikovanej úrovne, hovoríme o maturite v kontexte matematickej gramotnosti, pričom nám ide o to, aby absolventi SŠ získali matematickú a finančnú gramotnosť predovšetkým pre bežný život. Momentálne je táto myšlienka v štádiu rokovaní odbornej komisie,“ dodal odbor komunikácie a protokolu MŠVVŠ SR.

Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO, poslanci Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová a Eduard Heger na brífingu vyzvali ministerku školstva Lubyovú, aby sa do vyučovania na školách začlenil predmet o zvyšovaní finančnej gramotnosti, ktorý často nie je zaradený do učebných plánov škôl. „Chceli sme preto osloviť pani ministerku školstva a navrhnúť, aby jej ministerstvo prehodnotilo osnovy a začlenilo finančnú gramotnosť do výučby. Je to jediný spôsob, ako predchádzať situáciám s nadmerným osobným zadlžovaním, ktoré doslova ničí životy ľudí,“ doplnila Remišová.

Môže vás zaujímať

Vinári nepovažujú zavedenie spotrebnej dane ani kolkovanie vína za vhodné opatrenia