Vznik Schengenu prispel k zdvojnásobeniu zahraničného obchodu SR

Ilustračné foto

Foto: TASR

Uľahčenie cestovania za prácou alebo oddychom, ako aj zdvojnásobenie zahraničného obchodu. Takéto výhody má Slovensko vďaka existencii Schengenu. Jeho prípadný rozpad by tak mal pre slovenskú ekonomiku viaceré následky. Zhoršiť by sa mohla exportná konkurencieschopnosť krajiny, ohrozené by mohli byť aj pracovné miesta. Zhodujú sa na tom analytici.

Podľa analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia existencia Schengenu prispela k zdvojnásobeniu zahraničného obchodu Slovenska za posledných 10 rokov a vývoz sa po očistení o dovozy podieľal na celkovom raste slovenskej ekonomiky viac ako tretinou. Členstvo v Schengene má pre Slovensko ako malú otvorenú ekonomiku kľúčový význam aj podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej. „Okrem toho, že uľahčuje cestovanie za prácou v zahraničí či rekreáciou, znižuje náklady a čas, čím výrazne prispieva k fungovaniu jednotného trhu EÚ,“ konštatuje Muchová.

Vyčíslila, že približne 76 % z celkového vývozu Slovenska smeruje do krajín schengenského priestoru a dovoz zo Schengenu na Slovensko predstavuje 52 % celkového dovozu do krajiny. Prijatie Schengenskej zmluvy ovplyvnilo slovenskú ekonomiku aj v ďalších smeroch. Ako uviedli analytici UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, okrem umožnenia voľného pohybu osôb sa spustil aj pohyb tovarov, služieb a kapitálu. Zmluva tak mala podľa nich vplyv na vznik závodov, rozvoj turistiky a maloobchodnej siete, ale aj na zamestnanosť.

V prípade rozpadu Schengenu by pre slovenskú ekonomiku bol najvážnejším problémom spomalenie pohybu tovarov. „Celkové straty by záviseli od rozsahu, o ktorý by sa kvôli nižšej plynulosti dopravy znížil objem prepravovaného tovaru,“ uviedli analytici banky. Prípadné zrušenie Schengenu by malo podľa analytikov nepriaznivý vplyv aj na konkurencieschopnosť krajiny a mohol by sa spomaliť aj ekonomický rast. „Čo sa týka jednotlivých krajín, negatívne by to pocítil najmä slovenský vývoz do Nemecka, ktorý tvorí takmer 21 % celkového vývozu zo Slovenska. Podobne by to bolo aj v prípade Česka, kam SR vyváža 11,4 % z celkového vývozu,“ spresnila Muchová.

Ohrozené by mohli byť aj pracovné miesta. „Ľudia, ktorí momentálne dochádzajú za prácou do zahraničia, hlavne do Česka a Rakúska, by pri prípadnom zrušení Schengenu mohli zvážiť svoje rozhodnutie pre zhoršenú dopravu do práce. Ak by sa rozhodli vrátiť na Slovensko, mohlo by isté obdobie trvať, kým by si našli novú prácu, čo by sa mohlo prejaviť na regionálnej nezamestnanosti,“ dodala Muchová.

Môže vás zaujímať

Valné zhromaždenie vodárni schválilo úver na opravu infraštruktúry