Jednou vetou

Wittenbergerová: Investície do IT zefektívňujú výber daní a cla

Prezidentka Finančnej správy (FS) SR Lenka Wittenbergerová

foto: TASR – Jaroslav Novák

Hlavnou úlohou finančnej správy je úspešný výber daní a cla pri čo najvyššej efektivite vynakladaných verejných zdrojov. Do rozvoja IT systémov ročne investuje niekoľko miliónov eur a bude aj naďalej pracovať na rozvoji svojich informačných systémov tak, aby sa z nej stala bezpapierová inštitúcia. Prioritou najbližšieho obdobia je tak obojsmerná elektronická komunikácia v daňovej oblasti.

Ako povedala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, zvyšovanie efektívnosti a efektivity výberu daní a ciel zabezpečuje finančná správa prostredníctvom legislatívnych, procesných, technických i personálnych opatrení. Tieto opatrenia z pohľadu verejnosti sú dvoch typov, a to reštriktívne – na zamedzenie podvodného správania sa osôb platiacich dane a clá a proklientske – klientsky orientovaných na podporu a zjednodušenie dobrovoľného platenia daňových povinností.

Ako ďalej uviedla, správa sa po svojom vzniku zameriavala predovšetkým na reštriktívne opatrenia – zavedenie kontrolného výkazu DPH, informačného systému kontrolných známok, daňovej kobry, obmedzenie platieb v hotovosti, nastavenie informačných systémov, ktoré boli v 2012 v kolapse. Najmä tieto opatrenia z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 priniesli v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur.

Za posledné roky však finančná správa výrazne zmenila svoj prístup voči klientom a z reštriktívnych opatrení sa sústredila na proklientske. Najvýraznejším z nich je elektronická komunikácia a s tým súvisiace projekty.

Vallo zvažuje zvýšiť daň za ubytovanie pre turistov

„Je potrebné si uvedomiť, že finančná správa komunikuje s viac ako miliónom klientov, pričom s nami komunikuje elektronicky 700.000 z nich. Výhodou elektronizácie je pre štát úspora finančných prostriedkov, preskupenie pracovných síl na prípady, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a najmä uľahčenie plnenia povinností pre daňové subjekty, ktoré má viesť k podpore dobrovoľného plnenia daňových povinností – to vedie k vyššiemu výberu daní a cla. Pre daňové subjekty ide o výrazné uľahčenie komunikácie s finančnou správou, šetrenie financií na administratívnych poplatkoch, úspora času a zvýšený komfort daňovníkov, dovozcov a vývozcov,“ zdôraznila prezidentka.

V daňovej oblasti tak išlo jednoznačne o investície do informačných systémov ako portál finančnej správy, vymenený bol aj približne 20 rokov starý základný informačný systém na daňových úradoch (ISFS – SD). Zaviedla sa virtuálna registračná pokladnica. Finančná správa zriadila call centrum, ktoré poskytuje informácie daňovým subjektom každý pracovný deň, v prípade náporov aj cez víkend či nepretržite.

Zároveň v súvislosti s členstvom SR v EÚ má finančná správa aj ďalšie povinnosti – dodržiavanie pravidiel výberu ciel vrátane špecifikácií informačných systémov, ktoré uvedené zabezpečujú. Colné systémy musia byť aktívne 24 hodín sedem dní v týždni. V colnej oblasti preto išli finančné prostriedky napríklad do systému centrálny elektronický priečinok, ktorý sprostredkováva obojsmernú elektronickú komunikáciu v colnej oblasti. Investovala tiež do automatickej elektronickej výmeny informácií medzi jednotlivými inštitúciami nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie