Jednou vetou

Z terénu za počítač: Poľnohospodári sa vzdelávajú

Poľnohospodári sa z terénu vracajú do kancelárií

foto: agrowork.eu

Poľnohospodári sa v týchto dňoch presúvajú z terénu do počítačových miestností. Školia ich odborníci, aby vedeli správne zakresľovať pozemky v systéme GSAA a oprávnene tak mohli žiadať o priame platby zo zdrojov Európskej únie.

Školenia organizuje v každom samosprávnom kraji Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami koncom zimy a začiatkom jari, pokiaľ sa ešte naplno nerozbehnú jarné práce na poliach. Školenia sú rovnako zámerne načasované na začiatok obdobia, v ktorom poľnohospodári krajín EÚ postupne podávajú žiadosti o poskytnutie priamych platieb v poľnohospodárstve.

„Od 22. marca 2018 sa začína obdobie, počas ktorého môžu naši poľnohospodári predkladať na Pôdohospodársku platobnú agentúru jednotné žiadosti v oblasti priamych podpôr. Je veľmi dôležité, aby naši žiadatelia – poľnohospodári – poskytovali čo najpresnejšie údaje. Predchádzajú tak vážnym problémom, ktoré sú spojené s oneskoreným vyplácaním či so sankciami v podobe zníženia platieb,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.

Poľnohospodári počas školení získajú dôležité informácie o spôsobe zakresľovania ich pozemkov v systéme GSAA. Zároveň sa dozvedia aj nové informácie z oblasti národnej a európskej legislatívy.

Žiadateľov o priame podpory pre rok 2018 bude pravdepodobne 19-tisíc. Z nich bude nových žiadateľov, ktorí budú musieť zakresliť všetky pozemky v elektronickom systéme GSAA, približne 13-tisíc. Ide prevažne o menšie podniky a roľníkov, ktorí možno ani nevedia, že majú grafické prílohy podávať práve cez aplikáciu GSAA. Znamená to teda riziko, ktoré môže ohroziť aj vyplácanie podpôr za rok 2018.

Poľnohospodárov školia zamestnanci z Odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory za účasti predstaviteľov troch najväčších firiem poskytujúcich GIS-ové aplikácie poľnohospodárskym subjektom.

Najbližšie sa školenie uskutoční v Prešovskom kraji 4. apríla 2018. Aj vďaka takýmto školeniam sa môže znížiť počet žiadateľov o priame podpory, ktorí budú žiadosti vypĺňať s chybami. Dodnes bolo vyškolených približne 800 poľnohospodárov.

 

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie