Jednou vetou

Zamestnávatelia zabúdajú na mesačné výkazy pre SP

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

Začiatkom februára Sociálna poisťovňa opäť upozornila zamestnávateľov, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaslali povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Prostredníctvom SMS a emailov poslala celkovo 9310 upozornení na nesplnenie tejto povinnosti za december 2017. Oslovila takto 6831 zamestnávateľov, ktorí mesačný výkaz neposlali.

Následne 1222 zamestnávateľov mesačné výkazy poistného poisťovni zaslalo. Úspešnosť tejto SMS a emailovej akcie tak bola na úrovni 17,89 %.

Sociálna poisťovňa takýmto elektronickým spôsobom ústretovo upozorňuje na nedostatky tých odvádzateľov poistného, ktorí majú u nej nahlásené aktuálne kontakty – mobilné číslo alebo email. Zamestnávatelia si svoje údaje môžu kedykoľvek aktualizovať aj prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk alebo priamo v pobočke Sociálnej poisťovne. TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Môže vás zaujímať

Pod dočasnou ochranou je aktuálne na Slovensku 95 firiem