Jednou vetou

Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas tlačovej konferencie IT Asociácie Slovenska pri príležitosti slávnostného spustenia 7. ročníka IT Fitness Testu 26. apríla 2018 v Bratislave

foto: TASR

Získať analytické informácie o úrovni IT zručností slovenských žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce je hlavným cieľom IT Fitness Testu 2018.

Ako uviedli vo štvrtok v Bratislave jeho organizátori IT Asociácia Slovenska (ITAS) spoločne s partnermi, IT Fitness Test 2018 bude prebiehať od 26. apríla do konca roku 2018 a zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania však opäť bude preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov.

Test je rozdelený na dve základné časti, a to nepovinnú Informačnú časť a Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach. Test pre základné školy obsahuje 20 otázok, o čosi náročnejší bude test pre stredné a vysoké školy – IT zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakov preverí v 25 otázkach. Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu bude obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej pedagógovia budú získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda, či priemerný čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach svojich žiakov.

„IT Fitness test je určite neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v čase, kedy si už dnes väčšina pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Výsledky nám poskytnú hodnotné dáta ako základný predpoklad k tomu, aby sme vedeli, akým smerom sa v zdokonaľovaní digitálnych zručností občanov uberať. Veríme, že aj tento rok sa do testu zapojí mnoho Slovákov, žiakov, učiteľov, občanov a že výsledky budú o čosi lepšie ako minulý rok,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie