Jednou vetou

Zadefinujú sa podmienky výchovy dieťaťa pre dôchodkový vek

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Poslanci koaličného Smeru-SD a SNS navrhujú novelou zákona o sociálnom poistení definovať výchovu dieťaťa ako aj podmienky na znížený dôchodkový vek. Dôvodom je ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Parlament posunul v stredu novelu zákona do druhého čítania.

Zamestnanci by mohli dostávať športové poukazy pre deti

Ústavný zákon definuje, že rodičia majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. „S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa navrhuje upraviť najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od počtu vychovaných detí,“ priblížil poslanec Smeru-SD Marián Kéry.

Dôchodkový vek bol zastropovaný na 64 rokov. Podľa návrhu zákona, ak rodič vychoval vychoval tri alebo viac detí, dôchodkový vek má byť byť 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov. Za výchovu dvoch detí má byť vek stanovený na 63 rokov, za výchovu jedného dieťaťa má byť dôchodkový vek 63 rokov a šesť kalendárnych mesiacov.

Novela zákona o sociálnom poistení definuje podmienky, pri ktorých si môže žena a muž uplatniť nárok na znížený dôchodkový vek za výchovu detí. V praxi to bude znamenať zníženie dôchodkového veku a možnosť skoršieho odchodu do dôchodku v prípade vybranej skupiny osôb.

Okrem toho sa má upraviť definícia pojmu výchova dieťaťa, ako aj vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku. Definícia výchovy sa má týkať vlastného, osvojeného aj zvereného dieťaťa do náhradnej starostlivosti rodičov.

HUAWEI: Skvelé tipy na darčeky za vysvedčenie, ktoré potešia nielen študentov

Jednou z podmienok výchovy je napríklad to, že sa poistenec bude musieť o dieťa starať najmenej desať rokov, kým nenadobudne plnoletosť alebo najmenej päť rokov, ak sa o dieťa začal starať po dovŕšení ôsmich rokov dieťaťa.

Započítavať sa však má aj obodbie, počas ktorého sa rodič nemohol o dieťa starať pre nepriaznivý zdravotný stav alebo muselo byť dieťa umiestnené do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.

Najvyšší dôchodkový vek poistenca sa má znižovať za každé vychované dieťa o 6 mesiacov, najviac však o 18 mesiacov. Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci, teda napríklad manželia. Poslanci Smeru-SD však navrhujú, že rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa, bude možné zohľadniť len jednému poistencovi.

Ak dieťa vychovávali manželia spolu v tom istom období, prednostne by sa to malo zohľadniť žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.

Platy začínajúcich učiteľov sa budú zvyšovať

V prípade žien by sa skorší odchod do dôchodku v súvislsoti s dôchodkovým stropom mal dotknúť 4700 žien v roku 2022, týka sa to najmä tých, ktoré vychovali tri alebo štyri deti. Počet mužov, ktorým vznikne nárok na zníženie dôchodkového veku v horizonte rokov 2020 až 2022, nie je podľa analýzy sociálnych vplyvov možné v súčasnosti odhadnúť.

Novela zákona rieši aj výpočet sumy invalidného dôchodku v súvislosti s dôchodkovým stropom. Zakotvenie maximálneho dôchodkového veku v Ústave SR sa prvýkrát dotkne poistencov až v roku 2020, aj novela by preto mala začať platiť až od tohto obdobia.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie