Jednou vetou

Zákon o dani z príjmov diskriminuje časť konateľov eseročiek

Ilustračné foto.

Foto: TASR

Časť konateľov spoločností s ručením obmedzených (s. r. o.) je v súčasnosti na Slovensku daňovo diskriminovaná. Dôvodom je podľa poradenskej spoločnosti Grant Thornton chybné nastavenie zákona o dani z príjmov.

Rozdiel v daniach a odvodoch je aj medzi samotnými konateľmi s. r. o., a to v závislosti od toho, či majú majetkový podiel. Daňoví poradcovia upozornili, že podľa zákona o dani z príjmov sa totiž dividendy, vyplatené osobám s podielom na základnom imaní spoločnosti alebo členom štatutárneho orgánu, zdaňujú sadzbou 7 %.

Europoslanci by mali schváliť cestný balíček ešte pred voľbami do EP

Problém však nastáva pri zdanení dividend pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným, ktorí nemajú podiel na základnom imaní spoločnosti, pretože podľa stanoviska Finančného riaditeľstva SR sa dividenda vyplatená konateľovi s. r. o., ktorý nemá účasť na základnom imaní, považuje za príjem zo závislej činnosti.

„Takýto príjem sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 19 % alebo 25 %. Pritom jediný faktický rozdiel medzi týmito konateľmi je, či majú majetkový podiel. Z hľadiska odmeňovania je to nezmyselná diskriminácia,“ vysvetľuje odborníčka spoločnosti Jana Kyselová.

Celý problém pramení z toho, že štatutárnym orgánom pri akciovej spoločnosti je predstavenstvo s viacerými členmi, zatiaľ čo viacerí konatelia s. r. o. nie sú členmi orgánu, ale každý konateľ je štatutárny orgán. Na tento rozdiel však „pozabudol“ zákon o dani z príjmov definujúci zdaňovanie dividend.

V konečnom dôsledku podľa daňových poradcov zaplatí konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným bez podielu štátu viac ako predstavenstvo akciovej spoločnosti či konateľ s. r. o. s podielom na spoločnosti, ktorým sa pri výplate dividendy zrazí len daň 7 %.

Slováci veria firmám sledujúcim dlhodobé svetové trendy

„Ministerstvo financií (MF) SR by podľa nášho názoru malo upraviť zákon o dani z príjmov tak, aby konatelia akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným boli daňovo rovnako zaťažení. Najjednoduchším riešením by bolo doplnenie zákona tak, aby zahŕňal aj štatutárne orgány s. r. o. Táto diskriminácia ide totiž proti princípu rovnakého zaobchádza s daňovníkom,“ navrhuje Kyselová.

Daňoví odborníci radia väčším spoločnostiam s ručením obmedzeným poskytnúť svojim konateľom aspoň minimálny majetkový podiel a zároveň presunúť časť platu či odmien do dividend.

„Pri súčasnom tvrdom zápase na trhu práce je zásadnou nevýhodou, ak je konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným výrazne vyššie zdanený ako konateľ inej eseročky či akciovej spoločnosti,“ myslí si Kyselová.

Medzinárodní investori vítajú výsledok prezidentských volieb

Rýchlym riešením je podľa nej dať konateľovi minimálny majetkový podiel a presunúť časť platu do dividend. „Firmy tak môžu ponúknuť vyšší čistý príjem a zároveň si znížia náklady, pretože dividendy sú na rozdiel od platu oslobodené od odvodov a zdanené nižšou sadzbou,“ dodala.

Ministerstvo financií uviedlo, že otázka zdaňovania konateľov zaznela na stretnutiach s daňovými poradcami v rámci konzultácií k zákonu o dani z príjmov. „Ministerstvo financií v súčasnosti vyhodnocuje tieto konzultácie a vyjadrovať sa k akýmkoľvek záverom je predčasné,“ uviedol tlačový odbor rezortu financií.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie