Jednou vetou

Zákon o neprimeraných podmienkach zavádza aj generálnu klauzulu

Ilustračné foto

foto: pixabay

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by mal v utorok (6.11.) prerokovať a schváliť na výjazdovom rokovaní vládny kabinet.

 Návrh zákona podľa MPRV reaguje na skúsenosti získané z aplikácie súčasne platného zákona číslo 362 z roku 2012 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane dodávateľov potravín a odberateľov potravín.

„Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe prišlo k precizovaniu aktuálnych ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Ide o reakciu na rozhodovanie príslušných orgánov štátnej správy o opravných prostriedkoch, mimoriadnych opravných prostriedkoch a súdov pri uložených sankciách. Ďalej vzhľadom na uplatňovanie nových typov konaní, ktoré vykazujú znaky neprimeranej podmienky, bolo nevyhnutné zapracovať nové ustanovenia upravujúce nové neprimerané podmienky. Z dôvodu dynamického vývoja upravovanej oblasti návrh zákona zavádza generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné,“ spresnil v dôvodovej správe agrorezort.

Odišiel pre škandál Vietnamca a teraz strážil rovno Macrona

Súčasný výkon kontroly sa podľa MPRV SR spravuje zákonom o kontrole v štátnej správe, ktorý vo viacerých aspektoch nevyhovuje na účely výkonu kontroly. „Z tohto dôvodu sa návrhom zákona navrhuje samostatná úprava procesu kontroly, ktorej výsledkom je posilnenie postavenia kontrolórov a zefektívnenie kontroly. Z dôvodu ochrany ‚slabšieho‘ účastníka obchodného vzťahu sa umožňuje predkladanie anonymných podnetov upozorňujúcich na možné porušenie zákona,“ dodal agrorezort. Návrh zákona sa podľa MPRV predkladá na rokovanie vlády s rozpormi.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie