Jednou vetou

Zákon proti byrokracii občanom od septembra ušetril najmenej 60.000 eur

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Najmenej 60.000 eur ušetrili občania na správnych poplatkoch pri vybavovaní svojich záležitostí na klientskych centrách a ostatných pracoviskách v gescii Ministerstva vnútra (MV) SR od 1. septembra počas približne dvojmesačnej účinnosti tzv. zákona proti byrokracii. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

„Zámerom tejto legislatívy bolo znížiť administratívnu záťaž pri komunikácii s úradmi verejnej správy na základe princípu ‚jedenkrát a dosť‘. V praxi to znamená, že úradníci dostali zákonnú povinnosť sami si získať niektoré potvrdenia či výpisy vydané inými štátnymi úradmi a nezaťažovať touto povinnosťou občanov, povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Občania tak podľa nej ušetria nielen svoj čas, ale tiež finančné prostriedky požadované za rôzne úradné výpisy.

Zamestnanci klientskych centier zriadených rezortom vnútra získali prostredníctvom antibyrokratického portálu oversi.gov.sk takmer 3500 výpisov z listov vlastníctva, čím občanom ušetrili vyše 27.000 eur na správnych poplatkoch. Z rovnakého zdroja od 1. septembra úradníci získali 6500 výpisov z registra právnických osôb, čím občanom ušetrili viac ako 30.000 eur.

„Nezanedbateľná je aj časová úspora, pretože občania už nemusia obiehať iné úrady so žiadosťami o vydanie potrebných výpisov,“ dodala Saková.

Systém centrálnej správy referenčných údajov na portáli oversi.gov.sk, ktorého gestorom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, slúži zamestnancom verejnej správy na medziúradnú komunikáciu. „V prvej etape odbremeňuje občanov od povinnosti predkladať výpisy z registra právnických osôb či výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnuteľností. Už od 1. januára 2019 nebudú musieť občania predkladať ani výpisy či odpisy z registra trestov, pretože úradníci si ich nájdu prostredníctvom portálu sami, pričom zoznam ďalších úradných listín sa bude rozširovať,“ špecifikuje MV SR. Takéto postupy majú prispieť aj k zníženiu tlače papierových výpisov, keďže úradníci si môžu výpisy do svojich spisov prebrať v elektronickej podobe.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie