Jednou vetou

Zamestnanca sa dlhy zamestnávateľa na poistnom nedotknú

Ilustračné foto

foto: unsplash.com

Zamestnanci spoločností, ktoré majú dlhy v Sociálnej poisťovni, sa ničoho nemusia obávať, žiadny dlh voči poisťovni im takýmto spôsobom vzniknúť nemôže. Je práve povinnosťou zamestnávateľa odvádzať za zamestnanca poistné a plniť za neho aj všetky ostatné oznamovacie povinnosti.

Ľudia budú mať menej starostí pri vybavovaní dávky v nezamestnanosti

„Ani v prípade, že si zamestnávateľ neplní riadne svoje odvodové povinnosti a stane sa dlžníkom, nedoplatok na sociálnom poistení nevzniká zamestnancovi, ale výlučne iba jeho zamestnávateľovi. Pre zamestnanca je oveľa dôležitejšia tá informácia, či ho zamestnávateľ predtým riadne prihlásil do Sociálnej poisťovne. Pretože ak by prihlásený nebol, v takom prípade by sa mu dané obdobie na účely poistenia nezapočítavalo,“ upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Každý zamestnanec, ak to uzná za potrebné, si môže v pobočke poisťovne v mieste registrácie zamestnávateľa overiť, či ho súčasný alebo bývalý zamestnávateľ prihlásil alebo odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, ako aj to, z akých vymeriavacích základov mu odvádza alebo odvádzal poistné.

Ak poistenec zistí nezrovnalosti, môže ich reklamovať v príslušnej pobočke, ktorá ho požiada o predloženie potrebných dokladov a prípad následne preverí.

Príplatky k dôchodku politických väzňov a ich blízkych sa zvýšia

Ak si chce zamestnanec overiť svojho zamestnávateľa aj inou, elektronickou formou, môže si v poisťovni zriadiť bezplatne elektronický prístup k službe individuálny účet poistenca. Informácie tak získa online z pohodlia domova sám, pričom sa aktualizujú raz ročne po 30. apríli za predchádzajúci kalendárny rok.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie