Jednou vetou

Zamestnávatelia: Súd by mal preskúmať zvýšenie odvodov

foto: TASR, zdroj: TASR

Zástupcovia zamestnávateľov apelujú na Ústavný súd (ÚS) SR, aby sa v čo najkratšom čase zaoberal podaním týkajúcim sa preskúmania možnej protiústavnosti zmien v systéme platenia zdravotných a sociálnych odvodov. Podnet na súd podala opozícia vo štvrtok (29.6.).

Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únii zamestnávateľov a Klube 500 upozorňujú, že zmeny boli prijaté prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov a bez pripomienkového konania. Zvyšujú pritom odvodové zaťaženie zamestnancov.

Keď chýba systém

„Toto zvýšenie má priame negatívne následky na mzdy kvalifikovaných zamestnancov a je opatrením v priamom rozpore s cieľom vlády v jej programovom vyhlásení, ktorým je zvyšovať podiel zamestnancov v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotou,“ uviedli v stanovisku pre médiá zamestnávatelia. Takýto systém schvaľovania zásadných zmien zároveň považujú za netransparentný, nesystémový a nekorektný voči sociálnym partnerom.

Firmy pritom dlhodobo upozorňujú na vysoké odvodové zaťaženie práce presahujúce priemer krajín Európskej únie a predložené návrhy toto zaťaženie ešte významne zvyšujú. Toto má priame negatívne dôsledky nielen na zamestnancov samotných, ale aj ich zamestnávateľov. Sme presvedčení, že prioritou súčasnej vlády by malo byť zvyšovanie konkurencieschopnosti našej krajiny a nie hádzanie ďalších polien pod nohy tým, ktorí pracovné miesta vytvárajú,“ uviedli zamestnávatelia s tým, že je nevyhnutné, aby sa ťažisko konsolidačného úsilia, na ktoré sa návrhy odvolávali a ktoré podporujú, prenieslo na stranu verejných výdavkov.

„Vláda by si mala uvedomiť, že z 5,5 milióna obyvateľov je len 1,7 milióna, ktorí napĺňajú štátny rozpočet, a 3,6 milióna obyvateľov, ktorí sú napojení na výdavkovú časť štátneho rozpočtu – štátni a verejní zamestnanci, deti a študenti, nezamestnaní. Predpokladáme, že aj cieľom vlády je vytváranie podmienok k tomu, aby sa počet obyvateľov, ktorí budú vytvárať hodnoty, zvyšoval. Cesta zvyšovania daní, odvodov a poplatkov je cestou úplne opačnou,“ tvrdia zamestnávatelia.

Parlament vlani v rámci balíka zákonov pri prijímaní štátneho rozpočtu schválil zmeny v systéme platenia zdravotných a sociálnych odvodov tak, že zvýšila stropy pre platenie sociálnych odvodov z 5-násobku priemernej mzdy na sedemnásobok. Zároveň sa zrušil aj strop pre výpočet zdravotných odvodov. Toto má podľa zamestnávateľov za následok, že v prípade sociálnych dávok musí zamestnanec a jeho zamestnávateľ platiť odvody zo sedemnásobku priemernej mzdy, ale dávky sú mu vypočítané len z trojnásobku priemernej mzdy. Pri zdravotných odvodoch platia už zamestnanci odvody bez ohľadu na výšku mzdy.

Môže vás zaujímať

Priemerná cena bývania vzrástla medzikvartálne o takmer 60 eur za meter štvorcový