Jednou vetou

Zamestnávatelia žiadajú oslobodenie od platenia odvodov

Ilustračná foto

foto: TASR

Je veľmi dôležité, aby vláda v dnešnej dobe neodčerpávala podnikateľom finančné zdroje, ktoré tak nevyhnutne potrebujú na udržanie životaschopnosti firiem a platy svojich zamestnancov, povedal prezident Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu Jozef Špirko.

Za absolútne nedostatočné a nič neriešiace opatrenie považujú zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP) prijatie novely zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom odložiť platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Problém to nevyrieši, len odsúva

Ako uviedli v tlačovej správe, ide len o odsunutie problému o niekoľko mesiacov. „Očakávame, že vláda postihnuté podniky a živnostníkov počas obdobia krízy od platenia odvodov úplne oslobodí. Je veľmi dôležité, aby vláda v dnešnej dobe neodčerpávala podnikateľom finančné zdroje, ktoré tak nevyhnutne potrebujú na udržanie životaschopnosti firiem a platy svojich zamestnancov,“ povedal prezident ASEP Jozef Špirko.

Slovensko má podľa ASEP štvrté najvyššie daňové a odvodové zaťaženie práce spomedzi krajín Európskej únie a patrí medzi najvyššie na svete. Pre slovenských zamestnávateľov predstavuje neprimerane vysokú záťaž aj v dobrých časoch, v tomto krízovo období však môže byť pre mnohých likvidačné, upozorňuje asociácia.

Treba lepšie opatrenia

„Slovensko si už nemôže dovoliť strácať čas a vláda musí začať prijímať rázne opatrenia, ktoré umožnia zamestnávateľom prežiť toto krízové obdobie a v čo najvyššej miere zachovať zamestnanosť. V opačnom prípade budú následky koronakrízy na hospodárstvo Slovenska dlhodobé a devastačné,“ dodáva ASEP.

Novela zákona

Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v piatok schválil parlament.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania stanoví vláda nariadením. „Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti,“ uvádza sa v schválenom materiáli.

Vláda bude môcť zároveň nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré sa časti zamestnávateľov a SZČO posunie splatnosť sociálnych a zdravotných odvodov. Za novelu zákona hlasovalo všetkých 118 prítomných poslancov.

Kedy nehrozia sankcie

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO nezaplatia poistné za stanovené obdobie ani v termíne splatnosti určenom nariadením vlády, Sociálna poisťovňa im bude môcť povoliť splátky tohto poistného bez úroku. „Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť,“ konštatuje rezort práce a sociálnych vecí.

Novelou zákona sa tiež umožňuje odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj. „Cieľom je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie